Parliamentary Questions for June 2009 Session

(中文翻译,请看下面。) Parliamentary Questions tabled by Member of Parliament for Wangsa Maju for June 2009 Parliamentary Session Soalan-Soalan yang diusulkan oleh Ahli Parlimen Wangsa Maju kepada Parlimen untuk Sesi Jun 2009 Questions for oral answers Soalan-soalan untuk jawapan secara lisan 1.   Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] to ask the Minister of Home Affairs to state, […]

Parliamentary Questions for June 2009 Session Read More »