Parliament Questions Time, 21 June 2010

Adakah keselamatan setiap pesawat penerbangan tambang murah yang beroperasi di LCCT atau berlepas dari LCCT di audit secara berterusan oleh Jabatan Penerbangan Awam (DCA)…? Pemberitahuan Pertanyaan Jawab Lisan Dewan Rakyat Soalan No. 54 Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta Menteri Pengangkutan menjelaskan adakah keselamatan setiap pesawat penerbangan tambang murah seperti AirAsia, Jetstar, Tiger […]

Parliament Questions Time, 21 June 2010 Read More »