Hakim Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur

Teks ucapan Wee Choo Keong, Ahli Parlimen Wangsa Maju, pada 07 Julai 2010

Quality of Justice Compromised Datuk Yang Di Pertua, Saya bangun untuk mengambil bahagian dalam perbahsan Ruang undang-undang untuk meminda Akta Mahkamah Rendah, 1948. 1.  Memang tidak dapat di nafikan sejak Tun Zaki menjadi Ketua Hakim Negara banyak langkah-langkah telah diambil untuk mengatasi backlog of cases.

Teks ucapan Wee Choo Keong, Ahli Parlimen Wangsa Maju, pada 07 Julai 2010 Read More »

Parliament Questions Time, 30 June 2010

Perdana Menteri, bagaimana polisi 1Malaysia hendak dicapai di Mahkamah Rendah Kuala Lumpur…? Pemberitahuan Pertanyaan Jawab Lisan Dewan Rakyat Soalan No. 32 Tuan YB Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta  Perdana Menteri menyatakan bagaimana polisi 1Malaysia hendak dicapai di Mahkamah Rendah Kuala Lumpur di mana kesemua 22 majistretnya adalah Melayu, manakala dari 23 Hakim di Mahkamah

Parliament Questions Time, 30 June 2010 Read More »

Scroll to Top