Parliament Questions Time, 30 June 2010

Perdana Menteri, bagaimana polisi 1Malaysia hendak dicapai di Mahkamah Rendah Kuala Lumpur…? Pemberitahuan Pertanyaan Jawab Lisan Dewan Rakyat Soalan No. 32 Tuan YB Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta  Perdana Menteri menyatakan bagaimana polisi 1Malaysia hendak dicapai di Mahkamah Rendah Kuala Lumpur di mana kesemua 22 majistretnya adalah Melayu, manakala dari 23 Hakim di Mahkamah […]

Parliament Questions Time, 30 June 2010 Read More »