Parliament Questions Time, 23 June 2010

Perincian keuntungan/kerugian tahunan Kumpulan Sime Darby Bhd, Golden Hope Plantation Bhd dan Kumpulan Guthrie Bhd … Pemberitahuan Pertanyaan Jawab Lisan Dewan Rakyat Soalan No. 48 Tuan YB Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta Menteri Kewangan menyatakan perincian jumlah kerugian tahunan Sime Darby Bhd dan anak-anak syarikatnya termasuk Golden Hope dan lain-lain sejak dari 1989 […]

Parliament Questions Time, 23 June 2010 Read More »