Soalan-soalan untuk sessi Parlimen 15 Mac 2010

Soalan-soalan bagi Jawab Lisan 1.   YB Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta Menteri Dalam Negeri menyatakan: (a)   Apakah tindakan yang telah dan akan diambil oleh pihak polis bagi mengurangkan kadar jenayah seluruh negara dan terutamanya di Wangsa Maju?, dan (b)  Berapa banyakkah laporan polis berkaitan jenayah yang telah dibuat di Wangsa Maju pada tahun […]

Soalan-soalan untuk sessi Parlimen 15 Mac 2010 Read More »