Teks ucapan semasa membahas Rang Undang-Undang untuk meminda Akta Antipemerdagangan Orang 2007 (Anti-Trafficking in Persons Act 2007), 15hb Julai 2010

Anti-trafficking of Persons! Anti-trafficking of National Assets! Tuan Yang Di-Pertua, Saya bangun untuk membahas “Rang Undang-Undang untuk meminda Akta Antipemerdagangan Orang 2007 (Anti-Trafficking in Persons Act 2007),” dengan mengalu-alukan cadangan pindaan. Tetapi Kerajaan perlu merujuk kepada Laporan “UN High Commissioner for High Commissioner for Human Rights to Economic & Social Council” bertarikh 20 Mei 2002. […]

Teks ucapan semasa membahas Rang Undang-Undang untuk meminda Akta Antipemerdagangan Orang 2007 (Anti-Trafficking in Persons Act 2007), 15hb Julai 2010 Read More »