Questions Time 24-10-2012: Konsep ‘Negara Berkebajikan’

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah yang dimaksudkan dengan dakwaan Kerajaan bahawa Malaysia adalah sebuah negara berkebajikan dan apakah ia tidak akan menjejaskan kesihatan fiskal Negara.

Questions Time 24-10-2012: Konsep ‘Negara Berkebajikan’ Read More »