Bernama Synergy Drive Sdn Bhd

Soalan-soalan untuk sessi Parlimen 15 Mac 2010

Soalan-soalan bagi Jawab Lisan 1.   YB Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta Menteri Dalam Negeri menyatakan: (a)   Apakah tindakan yang telah dan akan diambil oleh pihak polis bagi mengurangkan kadar jenayah seluruh negara dan terutamanya di Wangsa Maju?, dan (b)  Berapa banyakkah laporan polis berkaitan jenayah yang telah dibuat di Wangsa Maju pada tahun […]

Soalan-soalan untuk sessi Parlimen 15 Mac 2010 Read More »

The Minister of Information and Datuk Anuar Zaini must explain: Why Bernama TV was allowed to owe BERNAMA RM16 millions?

Bernama Synergy Drive Sdn Bhd, which was running BERNAMA TV, owes BERNAMA RM16 millions. The key man behind Bernama Synergy Drive Sdn Bhd is Datuk Suhaimi, the Gunung Jerai UMNO Division Chief.  The Minister of Information and BERNAMA chief, Datuk Anuar Zaini, must explain:

The Minister of Information and Datuk Anuar Zaini must explain: Why Bernama TV was allowed to owe BERNAMA RM16 millions? Read More »

Scroll to Top