Jawapan bertulis baru diterima

Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta YAB Perdana Menteri menyatakan tindakan yang telah dan akan diambil untuk memastikan keselamatan semua rakyat Malaysia di Indonesia berikutan ancaman Kumpulan Nasionalis Indonesia Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) ingin mencerobohi Malaysia dari laut dan udara, dan apakah tindakan yang telah diambil untuk menyekat kemasukan pendatang haram Indonesia.

Jawapan bertulis baru diterima Read More »