Tek Ucapan Parlimen mengenai RAS/AirAsia X Sdn Bhd

Teks ucapan verbatim saya di Parlimen semasa membahas Ruang Undang-Udang bernama “Institut Penyelidikan Keselamatkan Jalan Raya Malaysia 2012” pada jam 7:30 2-4-2012. Ucapan tersebut mengandungi Rural Air Service (RAS) di Sabah dan Sarawak yang terlibat Fly Asian Express Sdn Bhd sekarang telah ditukar kepada AirAsia X Sdn Bhd. Untuk maklumat latar belakang AirAsia X Sdn […]

Tek Ucapan Parlimen mengenai RAS/AirAsia X Sdn Bhd Read More »