Parliament Questions Time: Written Answer for No. 440

Sunshine Empire Sdn Bhd disabitkan dua kesalahan di bawah seksyen 25(1) ABIK, kerana manganjurkan skim pelaburan haram yang melibatkan aktiviti pengambilan deposit tanpa lesen Pemberitahuan Pertanyaan Jawab Bertulis Dewan Rakyat Soalan No. 440 Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta Menteri Kewangan menyatakan selain daripada tindakan pembekuan aset Sunshine Empire Sdn Bhd, Empire Property Venture International Sdn […]

Parliament Questions Time: Written Answer for No. 440 Read More »