June 2011

Jawapan Bertulis 24 April 2011: Pembinaan Luar Masa di Wilayah

Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR menyatakan bahawa sama ada Kementerian sedar walaupun wujud peraturan tetap DBKL yang membenarkan masa bekerja antara pukul 8 pagi hingga 6 petang dari hari Isnin hingga Sabtu kontraktor pembinaan tetapi DBKL masih membenarkan tempoh lanjutan untuk kerja pembinaan sehingga lewat …

Jawapan Bertulis 24 April 2011: Pembinaan Luar Masa di Wilayah Read More »

Question on En Reezal Merican has been rejected for Questions Time!

 Tuan Wee Choo Keong (Wangsa Maju) minta Menteri Kewangan  menyatakan jumlah keseluruhan hutang kepada syarikat swasta dibawah arahan pegawai Kementerian (En Rizal Merican) tanpa kuasa dan/atau tanpa mengikut prosedur antara tahun 2003 hingga 2009: i.  berapakahkah jumlah hutang tersebut yang telah dibayar oleh Kementerian; ii. apakah tindakan akan diambil mengenai baki jumlah hutang tersebut lebih kurang RM3 juta; dan iii. …

Question on En Reezal Merican has been rejected for Questions Time! Read More »

Questions Time 15-06-2011: The Deputy Minister sounded like the public relations officer of ASTRO!

 Tuan Wee Choo Keong (Wangsa Maju) minta kepada Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaanmenyatakan: i.  di dalam dasar kerajaan yang menghalang siaran iklan dalam program TV berbayar, mengapa ASTRO dibenarkan untuk menyiarkan iklan-iklan didalam program mereka; dan ii.  memandangkan keuntungan tahunan bersih sebanyak RM 700 juta untuk 2010, apakah kerajaan bercadang untuk mengawal ASTRO supaya mengurangkan kos langganan …

Questions Time 15-06-2011: The Deputy Minister sounded like the public relations officer of ASTRO! Read More »

Scroll to Top