Tek ucapan perbahasan Titah Seri Paduka Yang Di Pertuan Agung

Teks ucapan YB Wee Choo Keong,  Ahli Parlimen Wangsa Maju,  pada 29-03-2010 – Perbahasan Titah Seri Paduka Baginda Yang  Di Pertuan Agung

Datuk Yang Di Pertua,

Saya bangun untuk membahas Titah Ucapan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang di-Pertuan Agung. Titah Ucapan Seri Paduka Baginda yang merupakan ucapan dasar kerajaan perlu disokong oleh rakyat jika ianya dilaksanakan dengan ikhlas dan adil oleh kerajaan. Saya menyokong sepunuhnya Titah Sri banginda iaitu “..negara kita terus maju dan rakyat hidup dalam harmoni serta menumpahkan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada tanah air yang tercinta.”

Continue reading “Tek ucapan perbahasan Titah Seri Paduka Yang Di Pertuan Agung”

YB Datuk Zainal Abidin Ahmad has passed away

YB Datuk Zainal Abidin Ahmad, the MP for Hulu Selangor, has passed away peacefully on 25-03-2009.  The late YB Datuk Zainal Abidin Ahmad was an able MP.  He was laid to rest at the Kampung Melaka Cemetery.

My condolence to the family members for the untimely demised of the late YB Datuk Zainal Abidin Ahmad.  May his soul rest in peace.

AirAsia paid the airport tax

YB Tuan Wee Choo Keong meminta Menteri Kewaangan menyatakan

(a)  setakat 28 Februari 2010 yang lalu berapakah cukai “airport”yang   dihutang AirAsia?.

(b) berdasarkan program pengembangan  yang diusahakan oleh AirAsia dan aktiviti penjualan tiket “lebih dahulu” melalui online syarikat ini,apakah mekanisme yang diambil oleh kerajaan bagi memastikan syarikat ini akan memenuhi “financial obligation” kepada penumpang?

(c) adakah kerajaan akan melakukan “Bail Out” terhadap syarikat AirAsia    sekiranya syarikat ini jatuh merundum seperti mana yang telah berlaku terhadap JAL di Jepun? Continue reading “AirAsia paid the airport tax”

Siasatan SPRM ke atas Setiausaha Politik seorang Menteri masih lagi dijalankan

SOALAN:

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] minta PERDANA MENTERI menyatakan berkaitan pernahanan seorang Setiausaha Politik di Jabatan Perdana Menteri berhubung dengan rasuah dan apakah tindakan yang telah diambil atau akan diambil.

Continue reading “Siasatan SPRM ke atas Setiausaha Politik seorang Menteri masih lagi dijalankan”