Open letter to Datuk Bandar Kuala Lumpur

31hb Mac, 2008

Yg Bhg Dato’ Ab Hakim Bin Borhan
Datuk Bandar Kuala Lumpur
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
Tingkat 27, Bangunan DBKL
Jalan Raja Laut
50350 Kuala Lumpur 

Yg. Bhg. Dato’

Per: Penebangan Pokok Di Sepanjang Jalan Genting-Kelang

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara yang tersebut di atas.

Untuk makluman pihak tuan, saya telah menerima banyak aduan daripada penduduk-penduduk Wangsa Maju bahawa sejurus selepas Pilihanraya Umum ke-12 diadakan, banyak pokok-pokok matang di sepanjang Jalan Genting-Kelang telah ditebang tanpa apa-apa notis.

Amatlah dihargai sekiranya pihak tuan dapat memaklumkan kepada saya dengan kadar seberapa segera atas perkara-perkara berikut:-

 

i) kenapa pokok-pokok matang tersebut ditebang tanpa pemberian notis awam dan ditebang selepas Pilihanraya Umum;

ii) sekiranya pokok-pokok matang tersebut ditebang untuk tujuan sesebuah projek, sila maklumkan secara terperinci berkenaan dengan projek tersebut seperti “nature of project”, syarikat mana yang telah diberikan projek tersebut dan nilai projek tersebut; dan

iii) sama ada pemberian projek tersebut telah diadakan secara tender terbuka dan sekiranya bukan melalui tender terbuka, alasan kenapa tiada tender terbuka dilakukan.

Saya berharap perkara tersebut di atas dapat diperjelaskan dengan seberapa segera supaya saya dapat memaklumkan perkara berkenaan kepada penduduk-penduduk Wangsa Maju sewajarnya.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

Wee Choo Keong

s/k: Penduduk-penduduk Wangsa Maju – melalui blog
http://www.weechookeong.blogspot.com/

c/o Wee Choo Keong & Faaiz, P.O. Box 11439, 50746 Kuala Lumpur. Tel: 03-2161 9688, Fax: 03-2163 7633

– 翻译员:angel_x , Wee Choo Keong 致于万二分谢意
給吉隆坡市長的公開信

尊貴的拿督﹕

[雲頂吉冷路的伐樹行為]

懷以尊敬的心﹐我想陳述以上事件。

就如您應該知道的﹐ 我接到來自旺沙馬珠居民們投訴﹐ 有關於在第十二屆全國大選後﹐很多沿著雲頂吉冷路的大樹都在沒有通知居民的情形內被砍掉。

我希望有關方面能夠儘快回復我以下疑問﹕

i)為何有關樹木在大選結束後便在沒有通知公眾的情況下被砍伐﹔

ii) 如果有關樹木是為了某些工程而[讓路]的話﹐煩請詳細的說明有關工程之目的﹐內容﹐承包商和費用﹔以及

iii) 有關工程是否以公開招標來決定承包商﹐如否﹐請說明原因。

我希望上述問題能得到迅速且圓滿的回答﹐好讓我能夠傳達給旺沙馬珠的居民們。

謝謝。

黃朱強 上

Your MP’s Question of the Week #2

Should the Ministry of the Federal Territory be abolished given the fact that it is only a political ministry of patronage, and, it duplicates the functions of the office of the Datuk Bandar of Kuala Lumpur which has sole vested executive power as provided in the Federal Territory Act?

– Terjemahan oleh exocet – Ucapan ribuan terima kasih dari Wee Choo Keong –
Soalan Mingguan WR Anda #2
Patutkah Kementerian Wilayah Persekutuan dimansuhkan kerana ia mempunyai tugas yang sama dengan Datuk bandar Kuala Lumpur yang telahpun diberikan kuasa mutlak exekutif seperti yang termaktub dalam Akta Wilayah Persekutuan?

– 翻译员:angel_x , Wee Choo Keong 致于万二分谢意
阿強每週一問 #2

聯邦直轄區部長職應不應該被廢除﹐因為其職權與在聯邦直轄區法令下注明擁有絕對執行權的吉隆坡市長一樣﹖

YB Zulhasnan should be appointed as Menteri Undi Pos!

(Terjemahan ada berikut di bawah – 中文翻译,请看下面。)

Press release by Wee Choo Keong, MP for Wangsa Maju – Kuala Lumpur, 27 March 2008

Yesterday, an officer of the Minister of Federal Territory, YB Zulhasnan, contacted the secretariat of the 10 Wakil Rakyat (PKR, DAP & PAS) from Barisan Rakyat to inform that YB Zulhasnan wanted to meet us on 4th April 2008.

 

During the meeting of the 10 Wakil Rakyat on 25 March 2008, it had already been unanimously decided that we shall not entertain YB Zulhasnan as he is not a fit and proper person to be appointed Minister of Federal Territory, as he is the sole opposition MP in Kuala Lumpur.  

 

Moreover, YB Zulhasnan relied solely on “Undi Pos” to win the Setiawangsa constituency. Therefore, he should be appointed as “Menteri Undi Pos!”

 

YB Zulhasnan, being the sole opposition MP in Kuala Lumpur, does not enjoy the support of the majority of the Wakil Rakyat in Kuala Lumpur. Therefore, there is no legitimacy for him to be appointed as the Minister of Wilayah Persekutuan. YB Zulhasnan is just a political appointee of the lame duck Prime Minister. Further more, under the Federal Capital Act the only person that has executive power in Kuala Lumpur is the Datuk Bandar Kuala Lumpur.

 

In the light of the above, I call upon the Prime Minister not to waste public fund by appointing a Minister of Federal Territory, who has no power whatsoever to do anything for the residents of Kuala Lumpur. Therefore, the lame Duck Prime Minister should immediately disband the post of Minister of Federal Territory in order to save money for the nation.

 

Wee Choo Keong

– Terjemahan oleh lin liani, exocet & bakaq a.k.a ~penarik beca – Ucapan ribuan terima kasih dari Wee Choo Keong –
YB Zulhasnan sepatutnya dilantik “Menteri Undi Pod!”

Kenyataan Akhbar oleh Wee Choo Keong, Ahli Parlimen Wangsa Maju – KL, 27 March 2008

Semalam, seorang pegawai daripada Menteri Wilayah Persekutuan, YB Zulhasnan menghubungi seketerariat 10 Wakil Rakyat (PKR, DAP & PAS) daripada Barisan Rakyat untuk menghubungi bahawa YB Zulhasnan berhasrat untuk menemui kami pada 4 April 2008.

Ketika pertemuan 10 Wakil Rakyat pada 25 Mac 2008, satu keputusan sebulat suara telah tercapai bahawa kami tidak akan melayan YB Zulhasnan kerana beliau tidak sesuai dan layak untuk dilantik sebagai Menteri Wilayah Persekutuan, satu-satunya Ahli Parlimen pembangkang di Kuala Lumpur.

Lebih-lebih lagi, YB Zulhasnan bergantung pada ‘Undi Pos’ untuk memenangi kawasan Setiawangsa. Oleh itu, beliau sepatutnya dilantik sebagai ‘Menteri Undi Pos!’.

YB Zulhasnan, satu-satunya Ahli Parlimen Pembangkang di Kuala Lumpur, tidak pun mendapat sokongan daripada majoriti Wakil Rakyat di Kuala Lumpur. Oleh itu, beliau tidak sesuai untuk dilantik sebagai Menteri Wilayah Persekutuan. YB Zulhasnan hanyalah sebagai pelantikan bersifat politik oleh Perdana Menteri. Tambahan, di bawah Akta Wilayah Persekutuan, satu-satunya orang yang mempunyai kuasa ekskutif di dalam Kuala Lumpur adalah Datuk Bandar Kuala Lumpur.

Atas kenyataan di atas, saya menyeru Perdana Menteri agar tidak membazir wang rakyat dengan melantik Menteri Wilayah Persekutuan yang tidak mempunyai sebarang kuasa terhadap penduduk Kuala Lumpur. Oleh yang demikian, Perdana Menteri sepatutnya memansuhkan jawatan Menteri Wilayah Persekutuan demi menjimatkan wang negara.

Wee Choo Keong

– 翻译员:angel_x , Wee Choo Keong 致于万二分谢意
尊貴的祖哈斯南國會議員應該被委任為[郵寄選票部長]﹗

黃朱強﹐吉隆坡旺沙馬珠國會議員新聞稿–三月二十七日

昨天﹐一位隸屬於聯邦直轄區部長的官員聯絡了人民陣線的十位反對黨人民代議士的秘書﹐通報說尊貴的祖哈斯南想要在2008年四月四日與我們會面。
我們十位反對黨人民代議士在25日舉行過的會議內﹐就已經一致決定不會與尊貴的祖哈斯南會面﹐因為作為吉隆坡唯一一位國陣議員﹐他根本不適合被委任為聯邦直轄區部長。

再說﹐ 尊貴的祖哈斯南是完全依靠郵寄選票來贏得史帝亞旺沙選區國會議席。因此﹐他應當被委任為[郵寄選票部長]﹗

尊貴的祖哈斯南﹐身為吉隆坡內唯一一名國陣國會議員﹐根本得不到多數人民代議士的支持。因此﹐委任他為聯邦直轄區部長根本是不合理的。尊貴的祖哈斯南只不過是瘸腳鴨首相的政治傀儡。另外﹐在聯邦直轄區法令下﹐唯一在吉隆坡市區內擁有執行權力的人是吉隆坡市長。

如以上所述﹐我呼籲首相不要浪費公款來委任一個完全沒有權力可言和沒有能力為吉隆坡居民謀求福利的聯邦直轄區部長。

因此﹐我們的瘸腳鴨首相應當馬上廢除此部長職位﹐來為國家節省財力。

黃朱強

DBKL, stop harassing hawkers, petty traders, DBKL tenants and others!

(Terjemahan ada berikut di bawah – 中文翻译,请看下面。)

JOINT PRESS RELEASE OF THE 10 OPPOSITION MPs IN KUALA LUMPUR

The 10 opposition Members of Parliament (namely Bandar Tun Razak, Batu, Cheras, Wangsa Maju, Kepong, Titiwangsa, Lembah Pantai, Bukit Bintang, Segambut and Seputeh) met last night (25-03-08) at Federal Hotel. The following resolutions were unanimously resolved:

We, the 10 opposition Members of Parliament in Kuala Lumpur, note that two months prior to the 12th General Elections (GE) DBKL was very relax in taking actions against the hawkers, petty traders, DBKL tenants and others.

We also note that immediately after the completion of the 12th GE, resulting in the clear rejection of BN by the KL residents, DBKL swung into actions to victimize and/or punish the hawkers, petty traders and threaten to victimize and/or punish the DBKL tenants in the opposition held constituencies, for the miserable performance of BN in the GE.

We strongly condemn DBKL for involving itself in politics and taking such concerted actions to victimize and/or punish the hawkers, petty traders and DBKL tenants for exercising their democratic rights in the 12th GE to elect the 10 opposition MPs from PKR, DAP and PAS in Kuala Lumpur.

We call upon the Datuk Bandar Kuala Lumpur to immediately stop the political actions in victimizing and/or punishing the hawkers, petty traders and DBKL tenants for exercising their democratic to elect the MPs of their choice.

Dated 26th March 2008

Signed by:

YAB Tan Sri Abd Khalid Ibrahim
Ahli Parlimen Bandar Tun Razak

YB Dr Tan Seng Giaw
Ahli Parlimen Kepong

YB Tian Chua
Ahli Parlimen Batu

YB Wee Choo Keong
Ahli Parlimen Wangsa Maju

YB Dr Lo’ Lo’ Mohamad Ghazali
Ahli Parlimen Titiwangsa

YB Nurul Izzah Anwar
Ahli Parlimen Lembah Pantai

YB Theresa Kok
Ahli Parlimen Seputeh

YB Tan Kok Wai
Ahli Parlimen Cheras

YB Fong Kui Lun
Ahli Parlimen Bukit Bintang

YB Lim Lip Eng
Ahli Parlimen Segambut

– Terjemahan oleh anonymous daripada 27 March, 2008 02:06 – Ucapan ribuan terima kasih dari Wee Choo Keong –

Kenyataan Akhbar Bersama oleh 10 Ahli Parlimen Pembangkang di Kuala Lumpur:

10 Ahli Parlimen pembangkang telah bertemu di Hotel Federal semalam. Resolusi di bawah telah dipersetujui sebulat suara.

1. Dari permerhatian kita iaitu 10 Ahli Parlimen pembangkang di Kuala Lumpur, didapati bahawa 2 bulan sebelum PRU 12, DBKL amat bertolak-ansur/prihatin semasa mengambil tindakan terhadap penjaja, peniaga kecil, penyewa tapak DBKL dan sebagainya.

2.Kita mendapat sebaik sahaja selepas PRU 12 yang menunjukkan penolakan yang terang-terangan oleh warga KL terhadap BN dimana BN menunjukkan prestasi yang amat teruk, DBKL terus ‘turun padang’ untuk menganiaya/menghukum penjaja, peniaga kecil dan juga mengugut untuk menghukum penyewa tapak DBKL di kawasan Parlimen yang dimenangi pihak pembangkang.

3.Kita mengutuk sekeras-kerasnya tindakan DBKL yang melibatkan diri dalam politik secara terancang untuk menganiaya/menghukum penjaja, peniaga kecil dan penyewa tapak DBKL yang cuma menggunakan hak demokratik mereka dalam PRU 12 untik memilih 10 Ahli Parlimen pembangkang.

4.Kita menyeru Datuk Bandar Kuala Lumpur supaya menghentikan tindakan yang bermotifkan politik ini serta-merta dan tidak lagi menganiaya/menghukum penjaja, peniaga kecil dan penyewa tapak DBKL. Pemilihan Ahli Perlimen adalah hak demokratik mereka.

Tarikh 26th March 2008

Ditandatangani oleh :

YAB Tan Sri Abd Khalid Ibrahim
Ahli Parlimen Bandar Tun Razak

YB Dr Tan Seng Giaw
Ahli Parlimen Kepong

YB Tian Chua
Ahli Parlimen Batu

YB Wee Choo Keong
Ahli Parlimen Wangsa Maju

YB Dr Lo’ Lo’ Mohamad Ghazali
Ahli Parlimen Titiwangsa

YB Nurul Izzah Anwar
Ahli Parlimen Lembah Pantai

YB Theresa Kok
Ahli Parlimen Seputeh

YB Tan Kok Wai
Ahli Parlimen Cheras

YB Fong Kui Lun
Ahli Parlimen Bukit Bintang

YB Lim Lip Eng
Ahli Parlimen Segambut

– 翻译员:angel_x , Wee Choo Keong 致于万二分谢意
請吉隆坡市議會停止騷擾流動小販﹐攤販﹐租戶和其他人﹗

吉隆坡十位反對黨議員聯合新聞稿﹕

我們十名國會反對黨議員(來自 BANDAR TUN RAZAK﹐ BATU﹐ 蕉賴﹐旺沙馬珠﹐KEPONG﹐帝帝旺沙﹐ LEMBAH PANTAI﹐ 武及免登﹐適耕莊﹐士布爹選區)在昨夜(25/
MARCH/2008)於聯邦酒店會面並一致通過以下決議﹕

我們﹐十名國會反對黨議員察覺到第十二屆全國大選開始的兩個月前﹐吉隆坡市議會似乎不常對流動小販等小生意人士進行取締行動。

我們發現當大選落幕時﹐當國陣被吉隆坡人民唾棄後﹐市議會因為國陣是次慘不忍睹的大選成勣馬上對小販採取行動兼威脅要對付座落在反對黨中選選區的本身租戶。

我們強烈譴責吉隆坡市議會干涉政治和用迫害和報復的方式來打擊人民履行民主政治的權力﹐尤其是在第十二屆大選時﹐投選出10名來自公正黨﹐行動黨和回教黨的反對黨議員﹐

我們呼籲吉隆坡市長即刻停止有關對小販和租戶等如同政治迫害的行為。

YAB Tan Sri Abd Khalid Ibrahim
Ahli Parlimen Bandar Tun Razak

YB Dr Tan Seng Giaw
Ahli Parlimen Kepong

YB Tian Chua
Ahli Parlimen Batu

YB Wee Choo Keong
Ahli Parlimen Wangsa Maju

YB Dr Lo’ Lo’ Mohamad Ghazali
Ahli Parlimen Titiwangsa

YB Nurul Izzah Anwar
Ahli Parlimen Lembah Pantai

YB Theresa Kok
Ahli Parlimen Seputeh

YB Tan Kok Wai
Ahli Parlimen Cheras

YB Fong Kui Lun
Ahli Parlimen Bukit Bintang

YB Lim Lip Eng
Ahli Parlimen Segambut

12 BN ADUN signed allegiance to Sultan of Terengganu

Breaking News: 2.50 pm

Also, PAS ADUN are prepared to support the new MB, Kijal assembly person Ahmad Said, sworn in by DYMM Sultan Mizan Zainal Abidin, who is also the current Yang di-Pertuan Agong.

– 翻译员:angel_x , Wee Choo Keong 致于万二分谢意
12名國陣州議員宣誓對登州蘇丹效忠

下午二時五十分快報﹕

另一方面﹐回教黨州議員也準備支持由登嘉樓州蘇丹兼現任國家元首 米佔 再那 阿比丁 陛下欽定起加爾(KIJAL)州議員 阿末 沙希德為新任州務大臣