Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Jabatan Penjara Malaysia’

Jabatan Imigresen Malaysia

Polis DiRaja Malaysia

Jabatan Penjara Malaysia

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] minta Perdana Menteri menyatakan apakah langkah yang telah diambil untuk menabah baik skim perkhidmatan Polis, Jabatn Imigresen dan Jabatan Penjara.

(more…)

Read Full Post »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,556 other followers