08 December 2010 Questions Time: On MACC/SPRM investigations

Pertanyaan:  Lisan

Daripada    :  Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]

Tarikh        :  08 Disember 2010

Soalan:

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] minta Perdana Menteri menyatakan: –

(a)  jumlah kes di mahkamah yang dibawa oleh SPRM sejak 2008 hingga September 2010 dan berikan butiran kes-kes yang berjaya dan gagal; dan

(b)  apakah status sekarang dalam penyiasatan kes yang melibatkan En Hasbie Satar, bekas setiausaha Politik kepada bekas Menteri Kewang II, YB Tan Sri Nor Mohamed Yakcop? Continue reading “08 December 2010 Questions Time: On MACC/SPRM investigations”