Teks Ucapan Belanjawan Bajet 2011- “Please do not leave bananas to the monkies”

Teks ucapan Belanjawan Bajet 2010 oleh YB Wee Choo Keong,
Ahli Parlimen Wangsa Maju pada Oktober 2010

Datuk Yang DiPertua

Saya mengucapkan terima kasih kerana diberi peluang untuk mengambil bahagian untuk membahas Rang Undang2 Pembekalan 2011 YAB PM bertemakan Bajet 2011 “Transformasi Ke Arah Negara Maju Berpendapatan Tinggi” dan ini akan menumpu kepada empat strategi utama berikut:

  1. Mendaya Kembali Pelaburan Swasta;
  2. Membangunkan Modal Insan;
  3. Mensejahterakan Hidup Rakyat; dan
  4. Memantapkan Penyampaian Perkhidmatan Awam. Continue reading “Teks Ucapan Belanjawan Bajet 2011- “Please do not leave bananas to the monkies””

Tek ucapan perbahasan Titah Seri Paduka Yang Di Pertuan Agung

Teks ucapan YB Wee Choo Keong,  Ahli Parlimen Wangsa Maju,  pada 29-03-2010 – Perbahasan Titah Seri Paduka Baginda Yang  Di Pertuan Agung

Datuk Yang Di Pertua,

Saya bangun untuk membahas Titah Ucapan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang di-Pertuan Agung. Titah Ucapan Seri Paduka Baginda yang merupakan ucapan dasar kerajaan perlu disokong oleh rakyat jika ianya dilaksanakan dengan ikhlas dan adil oleh kerajaan. Saya menyokong sepunuhnya Titah Sri banginda iaitu “..negara kita terus maju dan rakyat hidup dalam harmoni serta menumpahkan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada tanah air yang tercinta.”

Continue reading “Tek ucapan perbahasan Titah Seri Paduka Yang Di Pertuan Agung”