YB Menteri “Melancong” mengelakan untuk menjawab soalan-soalan tertentu

Perbahasan Bajet 2011 peringkat Jawatankuasa Kementerian Pelancongan pada 01 Disember 2010

Tan Sri Pengurusi

Saya bangun untuk mengambil bahagian dalam  perbahasan mengenai  Maksud Bekalan B 31 – Kementerian Pelancongan.

Saya merujuk kepada Kod 10000 Emolumen, 20000 Perkhidmatan & Bekalan dan

Butiran:

040800  Promosi

008000 Kajian-kajian Pelancongan

028000 Homestay Program

Continue reading “YB Menteri “Melancong” mengelakan untuk menjawab soalan-soalan tertentu”