Pemberitahu Usul Terhadap Tingkahlaku Datuk Shafie Abdullah, Setiausaha Politik PM, Telah Dibentang.

The Super Political Secretary of PM, Datuk Shafie Abdullah

Usul tersebut berbunyi:

Menteri di Jabatan Perdana Menteri akan mencadangkan:

BAHAWA mengikut Peraturan Mesyuarat 80A, Peraturan-peraturan Malis Mesyuaarat Dewan Rakyat, Majlis mengambil ketetapan seperti berikut:

(a)   Menubuhkan Jawantankuasa untuk menyiasat aduan dari Yang Berhormat Wangsa Maju yang telah mengadu berlaku perbuatan menghina Majlis pada hari Isnin 7 Disember 2009 2009 dan mengambil tindakan bersesuaian mengikut Akta Majlis Parlimen (Keistimewaan dan Kuasa ) tahun 1952,

Continue reading “Pemberitahu Usul Terhadap Tingkahlaku Datuk Shafie Abdullah, Setiausaha Politik PM, Telah Dibentang.”

Teks Ucapan Semasa Membahas Bajet 2010 Untuk Kementerian Wilayah Persekutuan. Isu Campurtangan Di Dalam Pengurusan DBKL Oleh Mr Political Toll!

TEKS UCAPAN YB WEE CHOO KEONG, AHLI PARLIMEN WANGSA MAJU, PADA 7HB DECEMBER 2009 DALAM PERBAHASAN PERINGKAT JAWATANKUASA BAJET 2010.

Datuk Pengerusi,

SAYA bangun untuk membahas mengenai Maksud Bekalan 32, Butiran 01000 Pengurusan Kemajuan dan Pembangunan WP dan 060000 DBKL sekaligus.

Saya diberitahu oleh sahabat saya Ahli Yang Berhormat dari Titiwangsa, bahawa Datuk Bandar KL ada hadir di Parlimen hari ini. Selamat datang ke Parlimen Datuk Bandar. Ini adalah amalan yang amat baik sebab sebelum ini tiada Datuk Bandar yang lain datang ke sini kerana mereka menanggap mereka adalah Maharaja. Kehadiran Datuk Bandar KL adalah baik kerana beliau dapat mengetahui bagaimana kesongsangan dalam DBKL dan amalan-amalan rasuah di DBKL.

Pada 5hb November 2009 semasa perbahasan Baget  2010 peringkat dasar saya telah membangkitkan beberapa perkara untuk perhatian YB Senator  Menteri dan bagi mendapat penjelasan. Tetapi YB Menteri tidak memberi apa-apa jawapan kepada soalan-soalan yang penting; iaitu isu bercampur tangan Setiausaha Politik PM, Datuk Shafie Abdullah a.k.a “Mr Political Toll” dalam pentadbiran DBKL dari gerai haram ke Development Order dan projek-projek tertentu di bawah kawalan DBKL. Continue reading “Teks Ucapan Semasa Membahas Bajet 2010 Untuk Kementerian Wilayah Persekutuan. Isu Campurtangan Di Dalam Pengurusan DBKL Oleh Mr Political Toll!”