YB Menteri “Melancong” mengelakan untuk menjawab soalan-soalan tertentu

Perbahasan Bajet 2011 peringkat Jawatankuasa Kementerian Pelancongan pada 01 Disember 2010

Tan Sri Pengurusi

Saya bangun untuk mengambil bahagian dalam  perbahasan mengenai  Maksud Bekalan B 31 – Kementerian Pelancongan.

Saya merujuk kepada Kod 10000 Emolumen, 20000 Perkhidmatan & Bekalan dan

Butiran:

040800  Promosi

008000 Kajian-kajian Pelancongan

028000 Homestay Program

Continue reading “YB Menteri “Melancong” mengelakan untuk menjawab soalan-soalan tertentu”

28 October 2010 Questions Time: “Tourist” Minister spent RM3.25 million for her 16 overseas trips!

Update 28-10-2010 @ 23:50: This is what the Auditor General Reports 2009 had stated about the Homestay Programe:

Objektif program Homestay tidak akan DICAPAI sepenuhnya jika kelemahan dalam perancangan, pelaksanaan dan pemantauan program ini tidak diatasi dengan segera, Oleh itu adalah disyorkan supaya Kementerian Pelancogan (Kementerian) dan Agensi pelaksana melaksanakan perkara-perkara berikut:

1. Kementerian perlu memastikan satu garis panduan yang menyeluruh dikeluarkan untuk menjelaskan peranan dna tanggunjawab setiap pihak yang terlibat dalam pengurusan Program Homestay. Selain itu, Kementerian perlu sentiasa memastikan garis panduan yang disediakan berhubung pengeluaran Sijil Pendaftaran dipatuhi sebelum mengeluarkan sijil tersebut kepada peserta Program Homestay

2. Reka bentuk bangunan yang akan dibina perlu diteliti dan dipastikan sesuai oleh pihak yang berkelayakan  dan berkemahiran setiap binaan adalah sesuai untuk digunakan. Agensi pelaksana juga hendaklah menjalankan pematauan yang berterusan bagi memmastikan kontraktor melaksanakan kerja mengikut spesifikasi yang ditetakpan.

“Tourist” Minister, YB Datuk Dr Ng Yen Yen, has spent RM1.67 million on her overseas trips in 2009 and another RM1.58 million between January until October 2010.  She said that she has made 16 overseas trips (26 countries and 61 cities) since she was appointed in 2009.  She asserted that her “trips” have made Malaysia the most popularly visited countries in 2009.  Continue reading “28 October 2010 Questions Time: “Tourist” Minister spent RM3.25 million for her 16 overseas trips!”

Parliamentary Questions Time, 18 November, 2009

YB Tuan Wee Choo Keong [WANGSA MAJU] minta Menteri Kementerian Sains, Teknologu dan Innovasi menyatakan tindakan-tindakan yang telah dan akan diambil terhadap Venturepharm Asia Sdn Bhd atau lembaga pengarahnya yang mengelirukan kementerian untuk berurus dengan XLW Inc daripada Amerika Syarikat yang tidak wujud, dan telah membayar RM2,264,800 daripada jumlah peruntukan RM5.36 juta gran Tecnofund untuk penyelidikan biofeed. Continue reading “Parliamentary Questions Time, 18 November, 2009”

Jawapan oleh Timbalan Menteri Science, Technologi and Inovasi mengenai: TechnoFund – Venturepharm Asia Sdn Bhd

Soalan yang dibentangkan di Parlimen:

Kementerian of Science, Technologies and Inovasi : TechnoFund – Venturepharm asia Sdn Bhd – Sebagai contoh, Kementerian Science, Technologies and Innovation (MOSTI) semasa berurus dengan TechnoFund juta-juta Rnggit telah diagihkan dengan tiada kawalan kepada syarikat penyelidikan palsu. Venturepharm Asia Sdn Bhd (Venturepharm), satu syarikat yang dimiliki dan dikawal oleh Madam Grace Chen Oyan Yun Shai, yang berasal dari Taiwan. Venturepharm menggunakan satu perjanjian palsu yang telah ditandatangani dengan XLW Inc di USA untuk membuat penyelidikan bio-feed.  XLW Inc adalah tidak wujud. Dengan tiadanya proses pencarian dan siasatan yang sewarjanya, MOSTI telah memluluskan Technofund berjumlah RM5.36 million kepada Ventruepharm. Dalam tempoh satu tahun, MOSTI telah membayar  sejumlah RM2.3 million dengan tiada “due diligent”. telah memberi semua maklumat-maklumat yang terperinci termasuk   Joint Venture agreement, emails dalam sessi Parlimen terdahulu berkenaan penipuan Venturepharm dan juga telah memberi bukti-bukti dokumen kepada Menteri MOSTI, sehingga sekarang, MOSTI belum mengambil apa-apa tindakan untuk mendakwa pengarah-pengarah Venturepharm … Continue reading “Jawapan oleh Timbalan Menteri Science, Technologi and Inovasi mengenai: TechnoFund – Venturepharm Asia Sdn Bhd”