Parliament Questions Time: Written answer on sand mining scandal involving Kumpulan Semesta Sdn Bhd

Khamis, 24 Jun 2010

Soalan: No. 44

Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta Perdana Menteri menyatakan apakah tindakan-tindakan yang telah atau akan diambil oleh SPRM ke atas laporan yang dibuat oleh YB Kapar berhubung skandal perlombongan pasir yang melibatkan Kumpulan Semesta Sdn. Bhd. Continue reading “Parliament Questions Time: Written answer on sand mining scandal involving Kumpulan Semesta Sdn Bhd”