Questions Time 24-9-2012: At long last new rules on the operations of cyber cafe in force 15 Oct 2012

budak-budak kecil bermain di siber kafe
siber kafe 24 jam!

Continue reading “Questions Time 24-9-2012: At long last new rules on the operations of cyber cafe in force 15 Oct 2012”

Questions Time 14-6-2012: Gambling activites in Cyber Cafes

Jawapan Lisan 14-6-2012

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR menyatakan apakah tindakan yang telah diambil oleh Kementerian dan/atau DBKL bagi mengatasi dan/atau menghentikan masalah pusat-pusat cafe cyber berlesen atau tidak berlesen yang terlibat dalam kegiatan perjudian yang begitu banyak beroperasi di kawasan Wangsa Maju di mana ramai murid sekolah telah menjadi pelanggan mereka. Continue reading “Questions Time 14-6-2012: Gambling activites in Cyber Cafes”

YB Raja Nong Chik perlu meminta balik diskaun RM36.8 juta demi kepentingan rakyat. Siapakah yang meluluskan diskaun RM36.8 juta?

Update mengenai kes tanah Bukit Kiara terlibat RM36 juta diskaun “diberikan” kepada Sime Darby oleh DBKL!

Pada petang 01 Disember 2010 saya telah membangkitkan masalah-masalah terlibat DBKL dan Kementerian Wilayah Persekutuan dan Kesejeteraan Bandar semasa membahaskan Bajet 2011 peringkat Jawatankuasa di Dewan Rakyat Raykat.
Objektif-objektif utama Kementerian adalah:

  1. Mempertingkatkan keberkesanan dan kecekapan system penyampaian perkhidmatan melalui pendekatan hands on, mesra rakyat, penggunaan ICT yang meluas dan pewujudan one stop centre;
  1. Meminimakan masalah kemiskinan di Wilayah Persekutuan melalui program-program yang boleh meningkatkan tahap pendapatan penduduk; dan
  1. Untuk menggubal, merancang dan melaksanakan dasar-dasar pembangunan fizikal insani berteraskan nilai dan budaya Malaysia untuk menjadikan Wilayah Persekutuan sebagai Bandaraya yang bertaraf dunia.

Continue reading “YB Raja Nong Chik perlu meminta balik diskaun RM36.8 juta demi kepentingan rakyat. Siapakah yang meluluskan diskaun RM36.8 juta?”

Questions Time 12 April 2010

PERTANYAAN        :          LISAN

DARIPADA              :          YB TUAN WEE CHOO KEONG

[ WANGSA MAJU ]

TARIKH                    :          ISNIN, 12 APRIL 2010

Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR menyatakan mengapakah pihak DBKL kerap kali enggan mengambil tindakan terhadap aktiviti perjudian secara ‘online’ di siber kafe di seluruh Kuala Lumpur dan khususnya di Wangsa Maju, sedangkan hal ini sudah disahkan oleh pegawai DBKL sendiri yang mengakui akan kewujudan aktiviti haram ini secara berleluasa di kebanyakan siber kafe di Wangsa Maju atau adalah ini merupakan polisi baru DBKL dan Kementerian iaitu melindungi aktiviti haram ini.

Continue reading “Questions Time 12 April 2010”