Teks ucapan di Parlimen terhadap “Gang of Two”

Updated @ 4:45 pm 8-12-2011 from Kuching: Please read these two interesting articles “Did Danny Yusof nailed BN’s Coffin in Selangor” by ABITW, in HERE and “Now everybody can get screwed” by BigDog in HERE.

Di bawah adalah sebahagian daripada teks ucapan di Parlimen pada 18 Oktober, 2011 dari Hansard. 

17:00  18.10.2011

Tuan Yang di-Pertua,

Izinkan saya memberi pengesahan di dalam Dewan yang mulia ini bahawa sebagai anak watan Kelantan yang menghayati adat dan budaya orang Melayu dan kebanyakan daripada rakan-rakan saya juga adalah orang Melayu, tidak kiralah sama ada mereka dari golongan assabiyah ataupun tidak, cara kehidupan dan budaya orang Melayu bukanlah asing bagi saya.

Tuan Yang di-Pertua,

saya ingin menegaskan bahawa saya bukan berhasrat untuk menjadi seorang yang anti Melayu ataupun sebarang ungkapan atau perkataan yang membawa maksud yang sedemikian. Akan tetapi saya ingin menegaskan akan sikap saya dan rakyat pada keseluruhannya yang tidak boleh menerima sama sekali terhadap tingkah laku beberapa individu yang tertentu yang telah diberikan kepercayaan dan amanah oleh kerajaan untuk mempertahankan hak-hak rakyat yang kebanyakannya juga adalah sahabat-sahabat saya daripada masyarakat orang Melayu.

Akan tetapi nampaknya mereka ini bukan sahaja membelakangi kepercayaan yang amanah yang telah diberikan oleh mereka malah telah cuba menghancurkan institusi tertentu yang telah dibangunkan dengan keringat dan air mata oleh orang-orang Melayu terdahulu dan sayangnya secara kebetulan mereka yang bersekongkol ini adalah dari kalangan orang Melayu sendiri yang mempunyai kedudukan yang amat tinggi di dalam masyarakat kita hari ini.

DR 18.10.2011         87

Tuan Yang di-Pertua, mereka yang saya maksudkan adalah peneraju-peneraju korporat dalam GLC. Kepercayaan yang diberikan oleh kerajaan atau rakyat kepada mereka ini telah dikhianati dan diambil kesempatan untuk menguntungkan diri mereka dan kroni-kroninya. Contohnya adalah seperti Tan Sri Azman Mokhtar dan Encik Mohamed Rashdan bolet digelar sebagai gang of two dalam GLC kita ini.

Izinkan saya memberi satu contoh di sini Tan Sri Azman Mokhtar dengan rakan kongsinya Encik Mohamed Rashdan Yusof juga bernama Danny, nama Mat Saleh pada tahun Januari 2002 menubuhkan satu syarikat bernama Bina Fikir Sdn. Bhd. iaitu sebuah syarikat consultancy. Dalam tempoh sebulan BinaFikir telah dilantik oleh Tan Sri Md Nor Md Yusof selaku Pengarah Urusan MAS pada masa itu untuk menyelamatkan MAS dengan slogan menjadikan MAS asset like airline dengan izin.

Pada bulan Mac 2002, Tan Sri Azman dengan rakan kongsinya Mohamed Rushdan Danny boleh digelarkan sebagai gang of two tadi selepas ini memulakan pula dengan projek bernama Widespread Asset Unbundling (WAU) untuk menyelamatkan MAS. Dalam tempoh lapan setengah bulan pada November 2002 mereka ini menguar-uarkan kejayaan mereka dalam menyelamatkan MAS atau nama di bawah WAU tetapi geng of two ini tidak memberi satu gambaran yang sebenarnya. Saya percaya bahawa atas nama WAU inilah the beginning of new era of the cannibalization of MAS dengan izin. Perkataan menyelamatkan MAS adalah slogan untuk menyembunyikan cannibalization of MAS.

Pada 26 September 2003, Tan Sri Md Nor Yusof melancarkan WAU dengan rasmi dan mengisytiharkan penjualan 70% saham dalam MAS Catering Sdn. Bhd. (MCSB) seperti yang diuar- uarkan oleh gang of two ini to make MAS and asset airline dengan izin. Kenapa menjadikan MAS sebagai asset like airline, tiada butir-butir diumumkan seperti penukaran saham MAS – AirAsia dan collaborative frame work yang diumumkan oleh Tan Sri Azman Mohktar tanpa butir-butir pada 9 Ogos 2011. Keadaan yang sama, semuanya detil projeknya semua atas nama yang indah sahaja tetapi detailnya disembunyikan.

Saya percaya bahawa penjualan 70% MAS Catering ini adalah nasihat gang of two ini di bawah WAU. Pada 26 September 2003, Tan Sri Md Nor Md Yusof tidak mengumumkan bahawa siapakah yang telah jual MAS Catering dan apakah harga jualannya. Kita tahulah kenapa tidak dijawab kerana untuk makluman Ahli-ahli Yang Berhormat, MAS Catering ini telah dijual kepada Gubahan Saujana Sdn. Bhd. yang dimiliki oleh seorang tokoh peniaga yang amat terkenal iaitu Datuk Ibrahim bin Haji Ahmad tetapi asal namanya tidak ada cuma Haji Ahmad tetapi saya tahu dimiliki oleh Datuk Ibrahim bin Ahmad Badawi.

Kemungkinan besar bahawa Tan Sri Md Nor pada masa itu masih terikat dengan WAU. Satu perkara yang amat menyedihkan saya adalah serentak dengan penjualan MAS Catering, MAS pula menandatangani satu perjanjian eksklusif dengan MAS Catering untuk membeli semua bekalan makanan, minuman soft drink dan alcohol, kopi, teh, gula dan sebagainya termasuk kesemua perkhidmatan kabin untuk 25 tahun yang akan tamat pada tahun 2028.

DR 18.10.2011         88

Kontrak ini adalah kontrak yang berat sebelah kerana disembunyikan oleh geng of two ini juga termasuk Tan Sri Md Nor Md Yusof yang sekarang ini jadi Pengerusi MAS, baru-baru ini dilantik jadi Pengerusi MAS pula untuk menyelamatkan MAS. Mohamed Rashdan ini pula juga dilantik sekarang sebagai Deputy CEO hendak menyelamatkan MAS. Guarantee MAS mesti terhempas atau dikoyak di bawah pentadbiran mereka.

1710

Dengan secara ringkas cerita MAS Catering ini;

(i)  Harga makanan, perkhidmatan kabin adalah non negotiable dengan izin TuanYang di-Pertua,

(ii)         Tidak ada pilihan membeli bekalan makanan dan perkhidmatan service daripada

         orang lain kecuali MAS Catering,

(iii)         MAS telah terikat dengan perjanjian selama 25 tahun,

(iv)         Dalam tempoh beberapa bulan Gubahan Saujana Sdn. Bhd. ini yang dimiliki oleh

Datuk Ibrahim bin Haji Ahmad Badawi jual 51% daripada 7% saham dalam MAS Catering kepada Tamadam Bonded Warehouse Bhd. dengan harga RM130 juta melalui share swap ataupun menukar saham juga,

(v)  Pada masa yang sama Gubahan Saujana Sdn. Bhd. telah jual baki 49% saham MAS Catering Sdn. Bhd. kepada LSG Asia GMBH, satu anak syarikat subsidiary kepada Lufthansa Airline daripada Germany yang kita tidak tahu berapa jumlah dijual kepada anak syarikat Lufthansa ini. Saya tahu beratus juta ringgit pun kerana 51% sudah nilai RM130 juta. Pentingnya sekarang kita hendak tahu berapakah MAS jual syarikat ini. Perkara ini, transaksi ini adalah dalam beberapa bulan sahaja, iaitu empat lima bulan sahaja,

(vi)  Pada 16 April 2004 nama MAS Catering Sdn. Bhd. – Nama pun, nama penerbangan negara kita pun ditukar kepada LSG Sky Chef-Brahim Sdn. Bhd. Nama inilah kita boleh nampak di KLIA atau di Pulau Pinang. Tengok sampai nama airline negara kita ditukar inilah orang yang tidak setia kepada negara kita. Inilah yang dapat manfaat, dapat faedah daripada kerajaan;

(vii)  jumlah perbelanjaan yang MAS bayar kepada LSG Sky Chef-Brahim Sdn. Bhd. adalah RM300 juta hingga RM400 juta setahun; dan

(viii)  LSG Sky Chef-Brahim Sdn. Bhd. mereka membekal 40,000 meal satu hari dan ia memberi perkhidmatan catering kepada 31 airline di KLIA dan airport di Pulau Pinang. Bayangkanlah katalah satu meal keuntungannya adalah RM2 satu hari sudah untung RM80,000 dengan buta-buta, sebulan RM2.4 juta, setahun lebih kurang sudah RM30 juta. Kenapa MAS perlu jual asset light, apa asset light? Asset lightnya untuk mereka boleh terbang. Mereka inilah yang boleh terbang.

DR 18.10.2011         89

Tuan Yang di-Pertua,

saya berharap Kementerian Kewangan jelaskan berapakah harga jualan 7% saham MAS Catering ini kepada Gubahan Saujana Sdn. Bhd? Apakah tindakan akan diambil terhadap kontrak eksklusif yang berat sebelah ini selama 25 tahun? Inilah satu beban kepada MAS. Inilah satu perkara yang mengakibatkan masalah kepada MAS hari ini. Kalaulah kerajaan hendak menyelamatkan MAS pada masa sekarang sila ambil tindakan terhadap kontrak ini. Kalau perlu luluskan satu undang-undang di sini membatalkan supaya kerajaan ataupun siapa pihak ada hak untuk membatalkan kontrak yang berat sebelah yang ditandatangani secara sulit, hendaklah dirahsiakan oleh orang-orang yang berconflict of interest.

Kes ini amat jelas. Satu syarikat yang dimiliki oleh siapa? Oleh siapa? Datuk Ibrahim bin Haji Ahmad Badawi. Pada bila? 2003. Cek, 2004 tukar nama sekarang Syarikat Tamadam Bonded Warehouse Berhad. Keuntungan syarikat ini boleh kata kebanyakan 97% dalam websitenya menyatakan, 97% keuntungannya adalah daripada MAS Catering ini.

Tuan Yang di-Pertua,

Ahli-ahli Yang Berhormat inilah kejayaan yang diuar-uarkan oleh gang of two ini. Kerajaan perlu menggunakan Projek WAU yang diuar-uarkan oleh gang of two ini supaya negara ini tidak ditipu sekali lagi dengan projek baru mereka yang bernama Collaborative Framework dalam perjanjian penukaran saham MAS dan AirAsia.

Yang Berhormat Menteri, Timbalan Menteri Kewangan pun bila tanya apa itu Collaborative Framework? Tidak boleh dijawab. Jawabnya adalah apa? Kerjasama ini akan dimaklum dari semasa ke semasa. Ini menunjukkan bahawa mereka tidak ada apa-apa pelan ataupun apa-apa Collaborative Framework ini. Ini adalah satu perkataan untuk projek untuk menipu rakyat, menipu wang rakyat melalui MAS. Tuan Yang di-Pertua sebentar lagi saya akan memberikan maklumat yang terperinci terhadap penukaran saham MAS-AirAsia tersebut. Selepas WAU ini gagal pada 1 Jun 2004, Tan Sri Azman Mokhtar telah direward atau diberikan ganjaran dengan pelantikan Pengarah Urusan atau CEO Khazanah Nasional Berhad.

Pada masa itulah BinaFikir Sdn. Bhd. yang diketuai oleh rakan kongsinya Encik Mohammed Rashdan Yusof also known as Danny berkembang. Kebanyakan portfolio projek BinaFikir pada tahun 2003, dengar dengan baik 2003 hingga 2009 tarikh yang amat penting adalah daripada siapa? GLC yang dikawal oleh Khazanah Nasional Berhad. Pada akhir musim honeymoon ataupun musim tingkat empat pada tahun 2008 BinaFikir Sdn. Bhd. dijual dengan harga berapa? RM8 juta satu syarikat konsultasi. Kepada siapa? Maybank Berhad salah satu GLC yang di bawah kawalan Khazanah juga. Khazanah ini dikawal oleh siapa? Tan Sri Azman Mokhtar pada tahun 2008. Bukankah ini adalah satu conflict of interest?

Siapa yang boleh percaya bahawa satu syarikat consultant BinaFikir Sdn. Bhd. yang berumur enam tahun sahaja tetapi nilainya RM8 juta. Perkara yang sebeginilah yang menimbulkan pelbagai persoalan kronisme, conflict of interest dengan izin dan lain-lain. Saya tidak mahu sentuh hubungan intim mereka dengan Datuk Kalimullah Maseerul Hasan yang terlibat dalam saham E&O baru-baru ini. Sahabat saya telah mengutarakan kisah E&O di Dewan yang mulia ini ahli daripada Bayan Baru.

DR 18.10.2011         90

Perhubungan intim mereka ini dengan gang of two ini dengan Datuk Kalimullah Hassan ini saya tahu, tetapi tidak payah hendak sebut kecuali saya dipaksa.

Tuan Yang di-Pertua,

walaupun dengan pengaruh amat hebat daripada Tan Sri Azman Mokhtar sebagai ketua GLC, tetapi kedudukan Encik Mohammed Rashdan Yusof (Danny) ini di dalam anak syarikat Maybank tidak boleh diselamatkan kerana protes yang hebat daripada para pekerja di dalam BinaFikir dan anak syarikat yang lain atas alasan keangkuhan dia, kerana qualificationnya dari University of Cambridge dan sebagainya. Qualification yang tinggi tidak semestinya memberi jaminan bahawa orang itu boleh menjalankan kerja yang baik untuk kepentingan syarikat dan kepentingan awam.

Sebab itulah Encik Mohammed Rashdan perlu diusir keluar daripada BinaFikir Sdn. Bhd., dengan serta-merta bekas rakan kongsinya Tan Sri Azman Mokhtar menyambut dia masuk ke dalam Khazanah, diberi pangkat yang amat tinggi. Sekarang Mohammed Rashdan Yusof ini dihantar ke dalam MAS untuk menyelamatkan MAS. Saya percaya dia memang terlibat secara mendalam dalam perundingan MAS Associate tersebut. Jika WAU di bawah kawalan gang of two ini telah gagal saya percaya bahawa share swap yang sulit ini juga akan gagal. Kegagalan selepas ini akan menghancurkan MAS.

Tuan Yang di-Pertua,

tokoh-tokoh korporat Melayu muda ini semestinya sedar untuk membangunkan bangsanya bukan memusnahkan harapan bangsanya di masa hadapan dan masa hadapan anak cucu bangsanya. Perkara inilah perlu diambil perhatian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tolonglah membetulkan, tolonglah perhatikan, tolonglah bertindak dengan tegas sebelum nasi jadi bubur’. Mereka ini boleh dianggapkan sebagai pepatah Melayu, ‘Harapkan pagar, pagar makan padi. Madu yang diberi, racun yang dibalas. Nila setitik, rosak susu sebelanga.’ Mereka inilah lupakan ‘di mana langit dijunjung di situ bumi dipijak. Tingkah laku mereka ini ibarat apa? ‘Habis madu sepah dibuang’ dan ‘macam kacang lupakan kulit.’

1720

Saya harap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengambil perhatian terhadap perkara ini. Puak-puak inilah banyak bermain wayang, pandai mengipas semata-mata untuk kepentingan mereka dan kroninya dan bekas rakan kongsinya seperti Mohammed Rashdan yang baru-baru ini dilantik sebagai Timbalan Ketua Eksekutif MAS yang tiada apa-apa pengalaman dalam industri penerbangan. Budak korporat sebeginilah yang Tan Sri Azman Mokhtar mahu negara ini percaya bahawa dia inilah yang boleh menyelamatkan MAS padahal sebenarnya orang sebeginilah akan menghancurkan MAS.

Terbukti dalam kes WAU, MAS dalam keadaan yang demikian diberikan itu semua, diselamatkan di bawah nama WAU 2003 sehingga sekarang 2011 sudah lapan tahun koyak pula. Menyelamatkan MAS ini bukanlah melalui orang-orang yang qualificationnya tinggi.

Satu lagi Tuan Yang di-Pertua. Dato’ Seri Kalimullah bin Masheerul Hassan ini, satu contoh lagi pada pentadbiran masa itu tingkat empat, Dato’ Seri Kalimullah bin Masheerul Hassan. Beliau ini flying very high masa itu dengan izin, dia dilantik sebagai Pengerusi Bernama, Pengarang NST dan Director kepada MBf Holding bersama dengan rakan baiknya Encik Azizan Abu Bakar. Kedua-dua orang ini juga

DR 18.10.2011         91

terkenal dengan skandal saham E&O dan juga Dato’ Seri Kalimullah bin Masheerul Hassan ini juga terlibat dalam kes penukaran saham ini. Beliau adalah seorang pemegang saham dan juga pengarah dalam AirAsia X Sdn Bhd.

Untuk rekod Tuan Yang di-Pertua, Dato’ Seri Kalimullah ini pernah dilantik sebagai Setiausaha Akhbar kepada bekas Timbalan Perdana Menteri Allahyarham Tun Ghafar Baba. Beliau terpaksa meletak jawatan selepas tempoh masa yang amat singkat, dua, tiga bulan sahaja kerana tidak dapat kebenaran atau kelulusan daripada cawangan khas. Berkemungkinan besar orang ini, adalah orang operatif untuk Singapura. Adalah tidak mengejutkan kepada saya bahawa dia telah terlibat dalam episod mesyuarat di Singapura dengan tokoh politik pembangkang Malaysia dan dengan tokoh politik di Singapura. Baru–baru ini dalam blog dan dalam surat khabar kita boleh baca, TV3, ini adalah jenis orang yang saya rujukkan tadi.

Tuan Yang di-Pertua,

tingkah-laku sebegini adalah tindakan tanpa belas ihsan merampas harta rakyat maka hanya perkataan pengkhianat negara dan perompak negara adalah lebih sesuai bagi orang- orang yang sebegini. Malah sepatutnya diusir sahaja dari negara tercinta ini supaya mereka boleh pergi ke tempat negara yang lain yang dicintai oleh mereka. Jangan duduk di negara kita.

 Dato’ Haji Wan Abd Rahim Wan Abdullah [Kota Bharu]: Yang Berhormat .

 Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Tuan Yang di-Pertua. Saya mencadangkan kerajaan khususnya..

 Dato’ Haji Wan Abd Rahim Wan Abdullah [Kota Bharu]: Yang Berhormat, minta laluan. Tuan

 Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Tidak ada masa. Minta maaf sebab… Dato’ Haji Wan Abd

Rahim Wan Abdullah [Kota Bharu]: Sedikit sahaja. Sedikit sahaja…

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Tidak ada masa. Minta maaf. Minta maaf. Dato’ Haji Wan Abd Rahim Wan Abdullah [Kota Bharu]: Yang Berhormat…

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Saya mencadangkan khususnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membuat satu kajian yang menyeluruh terhadap GLC di bawah Khazanah agar dapat diperbetulkan di samping mencari tokoh-tokoh muda yang berkaliber, yang jujur, bukannya semata-mata berdasarkan pencapaian akademik sahaja.

Sewajarnya mereka yang berpengetahuan dan lama berkhidmat dalam GLC perlu diberi pengiktirafan. Suara mereka ini amat penting kerana mereka ada pengalaman yang mendalam. Kebanyakan mereka yang diberi peluang sekarang yang menerajui GLC-GLC adalah di bawa masuk dari luar dan hanya berdasarkan pencapaian akademik ataupun intelektual dan tidak kurang juga kerana mereka ada hubung kait waris, kroni dan kepentingan perniagaan. Contoh tepat sekali adalah Rashdan dengan Tan Sri Mokhtar dan juga Dr. Wafi di MAS dibawa oleh Tan Sri Mat Noor masuk oleh kerana beliau adalah anak Menteri pada masa itu Allahyarham Tan Sri Abdul Hamid Othman.

Tuan Yang di-Pertua,

jika kerajaan benar–benar mahu menjayakan sebuah transformasi kerajaan demi pencapaian dasar ekonomi baru, ataupun pengagihan ekonomi bumiputera sehingga tidak

DR 18.10.2011         92

mencapai sasaran 30%. Selagi tidak ada political will sampai bila pun sasaran itu tidak akan berjaya

Tuan Yang di-Pertua.

Izinkan saya masukkan di sini isu penukaran saham MAS-AirAsia Collaborative Frameworks yang diuar-uarkan oleh gang of two ini.

Tuan Yang di-Pertua sebelum saya membangkitkan isu penukaran saham AirAsia ini saya ingin memberikan latar belakang AirAsia dan AirAsia X. Secara ringkas AirAsia Sdn Berhad satu, dari tahun 2002 hingga 2009, AirAsia diberikan banyak kemudahan oleh kerajaan .

Kedua, Lapangan Terbang LCCT dibina dua kali oleh kerajaan dengan kos berjumlah lebih kurang RM250 juta ringgit oleh Syarikat Fajar Baru daripada kawasan Rembau di Seremban.

Ketiga, AirAsia mendapat hak keistimewaan untuk menyimpan airport tax sebanyak RM120 juta dan atas tekanan di Parlimen, hutang tersebut di bayar tanpa faedah tetapi dengan diskaun 30%. Ini wang rakyat, ini bukan wang AirAsia. AirAsia ini menjadi unit collecting agent untuk mengutip airport tax dan syarikat AirAsia ini perlu hantar MHB tapi mereka tidak .

Keempat, sampai hari ini airport tax berjuta-juta ringgit untuk tiket yang telah di profit ataupun untuk no show passenger dengan izin, disimpan oleh AirAsia dan Kementerian Pengangkutan telah berjanji dalam Dewan pada 8 Jun 2001 memberi jumlah airport tax ini. Baru hari ini, petang ini kementerian baru beri kepada saya jawapan terhadap perkara ini di mana MOT telah mengesahkan bahawa sejumlah RM6.4 juta PSC tidak dikembalikan oleh AirAsia untuk penumpang no show dan penumpang yang tidak mengadakan penerbangan lanjutan pembatalan, penerbangan bagi tempoh 1 Mei 2002 hingga 31 Ogos 2011.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat boleh mula gulung.

 Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Ya, sedikit lagi. AirAsia X Sdn Berhad ini pada 19 Mei 2006, Fly Asian Express, satu. Fly Asian Express Sdn Bhd nama pendeknya FAX telah ditubuhkan.

Kedua, pemegang saham FAX melalui Arrow Venture Sdn Bhd adalah Dato Kalimullah Masheerul Hassan di kedua-dua ini adalah daripada ECM Libra, Tan Sri Tony Fernandez dan Datuk Kamarudin Meranun melalui Tune Air Sdn Bhd dan beberapa warganegara asing pemegang asing berjumlah 34.7% dan AirAsia X ini.

Ketiga, FAX melobi dan dibenarkan mengambil Rural Air Service (RAS) untuk Sabah dan Sarawak dari MAS. Kerajaan dalam tiga bulan mengeluarkan Air Operation Certificate (AOC) kepada FAX untuk beroperasi airlines walaupun FAX tidak ada pengalaman langsung.

Keempat FAX bermula operasi RAS ini pada 1 Ogos 2006 dan kerajaan pada masa itu dengan serta-merta memberi RM200 juta subsidi untuk menjalankan RAS ini dan MAS dipaksa memberi perkhidmatan teknikal sehingga Februari 2007.

Akan tetapi dalam tempoh yang singkat dalam lapan bulan pada Julai 2007 FAX perlu berhenti perkhidmatan rural air services ini kerana mereka tidak ada pengalaman dan kerana mereka hendak mendapat subsidi sahaja daripada kerajaan. Kerajaan terpaksa pada masa itu kerana tekanan daripada tokoh-tokoh politik daripada Sabah dan Sarawak mengambil tindakan memberhentikan kontrak itu dan

DR 18.10.2011         93

mengarahkan MAS mengambil alih pula. MAS pula mengambil alih terdapat bahawa tujuh pesawat semua inability, tidak boleh terbang lagi. MAS menggunakan RM35 juta untuk refurbish cost pada perkara ini.

1730

Sampai hari ini, Tan Sri Azman Mokhtar tidak mengarahkan MAS mengambil tindakan untuk mengambil balik RM35 juta ini daripada FAX. Walaupun FAX ini telah gagal menjalankan RAS ini tetapi kerajaan tidak menarik balik AOC certificate ini. Pada 21 September 2007, Fly Action Express ini (FAX) menukar nama pula daripada AirAsia kepada apa? AirAsia X Sdn Bhd. Menggunakan AOC ini, certificate ini untuk sebagai long haul airlines.

Ada banyak lagi dan setakat ini juga pada 16 Ogos 2001, Tan Sri Azman Mokhtar semasa berdialog dengan blogger, beliau berkata apa? Deal AirAsia X ini, 10% ini, untuk Khazanah, ada option membeli ini, adalah satu dodgy deal. Akan tetapi walaupun dodgy deal, hendak beli lagi Khazanah. Untuk makluman Tan Sri Azman Mokhtar, walaupun satu dodgy deal ini, Khazanah masih perlu melantik investment bankers Stanley Morgan untuk membuat valuation.

Tindakan yang amat bodoh sekali, membazirkan wang rakyat. Inilah tindakan yang Tan Sri Azman yang buat. Begitu juga dengan Fly Action Express sekarang ini menggunakan pelbagai taktik dalam akaun penyata akaunnya. Pada tahun 2009, telah mengalami kerugian sebanyak RM90 juta. Pada tahun 2010, belum submit penyata akaunnya lagi.

Dalam pasaran saham, semasa Tan Sri Azman Mokhtar dan Tan Sri Tony Fernandez mengisytiharkan perjanjian penukaran saham ini di Kuala Lumpur. Saham AirAsia sebelum itu naik terus sampai RM4.00 dan turun kepada RM3.90 sen. Beratus-ratus saham telah ditukar tangan. Daripada 3 Ogos, 1,059 ribu lot. Pada 4 Ogos, 1,081 ribu lot, 5 Ogos sebanyak 36,000 ribu lot dan pada 7 Ogos gantung. Buka pasaran pada 10 Ogos – 9,500 ribu lot telah dijual. Pada 11 Ogos – 532 ribu lot dijual pada 11 Ogos dan yang lain.

 Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat, habiskan Yang Berhormat.

 Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Ini telah menunjukkan 40 sen. Sedikit sahaja Tuan Yang di-Pertua. Sejumlah 40% dan saya berharap SC mengambil tindakan. Begitu juga AirAsia deal ini, MAS–AirAsia deal ini transaksi yang berbilion-bilion ringgit tidak diumum kepada Bursa Kuala Lumpur. Peraturan dalam Bursa Kuala Lumpur, satu syarikat awam perlu membuat satu laporan supaya investing public boleh di protected, boleh dipertahankan. Ini supaya mereka tahu apakah itu saham-saham yang mereka beli, apa latar belakang mereka. Apa yang sedang berlaku. Tidak dilaporkan.

Cumanya isytiharkan pada 10 Ogos dan Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan telah mengarahkan SC dan Bursa Kuala Lumpur ambil tindakan. Akan tetapi amat penting, kenapakah Tan Sri Azman Mokhtar ini dan Rashdan, seorang yang berqualification amat tinggi membuat kesalahan yang amat serius ini. Kerajaan mesti buat satu contoh, orang-orang sebegini yang memberi amanah oleh

DR 18.10.2011         94

kerajaan sendiri, oleh bangsa dia sendiri dan mereka buat apa. Membuat kesalahan ini, sembunyikan transaksi ini. Untuk apa? Untuk kepentingan mereka dalam penukaran saham MAS dan AirAsia ini.

Ini adalah amat penting. Ambil tindakan, beliau Tan Sri Azman Mokhtar ini perlu letak jawatan dengan serta merta oleh kerana adalah satu bukti yang amat jelas dalam Bursa Kuala Lumpur. Kita tengok dalam announcementnya tiada apa-apa announcement sebelum itu. Satu transaksi yang berbilion-bilion ringgit tidak ada announcement. Dalam juga itu…

 Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat, habiskan.

 Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Sedikit sahaja Tuan Yang di-Pertua. Dalam itu peraturan 1.1 ataupun peraturan 9.03, disclosure guide bursa Kuala Lumpur yang menentukan bahawa any information is considered material if it is reasonably expected to have a material effect on:

 (a)         price value or market activity of any of its securities; or (b)         investor decision in determining his choice of action.

Peraturan 1.1(1). In making the assessment of whether an event or information is material for the purpose of the announcement. It is important for the listed issuer to take into account, relevant factors such as the following;

(a)         the anticipated impact of the information on the listed issuer and scope of activities;

(b)  the anticipated impact of the information on the listed issuer’s financial position or performance; and

(c)  the relevance of the information on the factors that determines the price of the listed security.

Ini adalah amat luas dan juga kuasa Bursa Kuala Lumpur adalah amat luas di bawah peraturan 16.9(1a).

(i)         issuance of caution letter; (ii)         issuance of private reprimand; (iii)         issuance of public reprimand; (iv)         issuance of fine not exceeding RM1 million; (v)         issuance of letter directing listed management company to rectified the non-compliance.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Sedikit lagi, hendak habiskan ini supaya kita boleh tahu dengan jelas.

(vi)         In position of one or more condition for compliance.

Akhirnya Tuan Yang di-Pertua, saya tahu sekarang ini Tan Sri Zarinah Anwar sebagai Pengerusi SC perlu ambil tindakan di bawah arahan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan selaku Menteri Kewangan. Saya rasa tidak payahlah, sebab ada banyak masalah, beliau ada banyak masalah kerana Azizan Abu Bakar, E&O. Lebih baik Tan Sri Zarinah untuk prinsip ketelusan tidak memihak

DR 18.10.2011         95

kepada sesiapa, elakkan tuduhan conflict of interest. Jemput SPRM, masuk bersama-sama menyiasat kes E&O, kes penukaran saham ini kerana tidak diumumkan di bursa Kuala Lumpur dan insider trading.

Barulah boleh restore confident kepada rakyat. Barulah pelabur asing, pelabur dari luar untuk FDI boleh – baru ada confident, keyakinan untuk melabur dalam negara kita. Kalau tidak, saya percaya kemungkinan kalau ada siasatan pun oleh SC atau Bursa Saham Kuala Lumpur, semua siasatan ini boleh kata main-main sahaja. Ini kerana mereka ini semua boleh kata abang adik semua. Begitu juga Bursa Saham Kuala Lumpur adalah di bawah kawalan Khazanah juga. Khazanah ada saham. So, bagaimana mereka boleh menyiasat.

Kalaulah kita hendak perlu menyiasat, saya harap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tolonglah menjemput SPRM bersama-sama dengan SC dalam bursa saham untuk menyiasat kes penukaran saham dan juga saham AirAsia dan MAS dan juga E&O.

 Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat, terima kasih Yang Berhormat.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Akhirnya Tuan Yang di-Pertua, kita perlu ada satu royal commission…

Dato’ Ibrahim Ali [Pasir Mas]: [Bangun]

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: …Satu royal commission untuk menyiasat kenapakah MAS dalam keadaan yang sedemikian.

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Ya, terima kasih.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Selalu kita perlu untuk projek-projek untuk menyelamat. Oleh kerana MAS ini adalah terlampau banyak leakage di engineering department. Kalaulah MAS ada keuntungan setiap tahun sebilion ringgit, kalaulah kita plug leakage-leakagenya. Katalah kita menjimatkan 10%, sudah ada keuntungan RM100 juta, MAS. Kalau plug RM20 juta leakagenya, berhentikan leakagenya 20%…

Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Yang Berhormat… Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: …Kita sudah dapat RM200 juta. Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Ronald Kiandee]: Ya, cukup-cukup Yang Berhormat, terima kasih. Janganlah okey-okey, cakap sini-sini, cakap sana, apa Annuarinaz ini.

Perkembangkan terbaru di mesyuarat townhall MAS pagi ini (7-12-2011). Baca BigDog di SINI.

51 thoughts on “Teks ucapan di Parlimen terhadap “Gang of Two”

 1. Pejuang Mas

  YB…Beginikah cara mereka nak hancurkan Negara!
  Atas nama baik pulih mas..dengan macam-macam slogan canggi..tapi niat mereka terlalu keji pada negara!.
  Jadinya…sebelum mereka nak hancurkan Negara kita..

  Kepada YAB PM tolong lah…hancurkan mereka dahulu!…sia-sia amanah yang diberikan tapi racun yang diganti..!

 2. Anak Malaysia

  What an asshole he is. Apa lagi bukti yang kerajaan nak lagi? Semua dah dibongkar dalam blog ni. PM why can’t you STOP all the nonsense of these Pariah of the highest degree.

  Don’t let these Pariahs destroy MAS the PRIDE of all Malaysian. CELAKA punya Pariah TF and Azman Mokhtar….into HELL both of you.

 3. Old Man

  Try AJ as much as he possibly can, with the presence of TF and KM on the board, he is doomed to fail cos TF/KM will never allow MAS to succeed. They are there to ensure that MAS is seen to be incapable of taking care of itself and needs his help. He will also ensure that MAS will be cannibalized and the spoils will go to him in one way or another.

 4. Anonymous

  Dear YB,

  Please allow me to correct you for I wish to correct you that Dr Wafi’s father the YB Tan Sri Dr Hj Abdul Hamid b Hj Othman is alive and well.

 5. ThirdDevil

  MAS turnaround involves disposing all ancillary services like engineering , cargo and pilot training. Non of the major airline do that because these services are complementary to each others . These services to the airlines is like research & developments to the Drug Companies. Have you heard any drug companies spin off their R&D functions. These proposal is another way to give these services cheap to AA and TF. In the end, MAS later on will pay through their nose like the way they are doing now with their catering services. What MAS will get from these spin off is just one off benefits in the P&L and then have to pay high prices to use these services later on. In addition these you don’t need to be a Cambridge’s graduate to come out with these easy option. My grandma which did not go to school probably will make a better proposal if given the chance!

 6. Jaafar Ahmad

  Mr Wee.Ucapan awak di Parliment berhubong dengan kerugian MAS tidak tepat.Kerugain MAS bukan di sebabkan oleh WAU,atau Azman Mokhtar atau Danny.Keruan MAS juga bukan kerana ia menjual MAS catering.Kebanyakan Airline yang besar dan maju di dunia sapereti Emirate airline atau Cathay Pacific atau SIA,airline catering di jalankan oleh syarikat lain.

  Kerugian MAS ada lah di sebabkan orang yang menjalankan Pengurusan MAS saperti Idris Jala dan pengantinya Tengku Baharuddin merupakan orang yang tidak ada pengalaman dalam menguruskan syarikat Penerbangan.

  Cuba bayangkan MAS mempunyai 100 buah kapal terbang tetapi mempunyai 21 ribu pekerja.Air aSIA MEMPUNYAI 7 KAPAL TERBANG TETAPI HANYA DI KENDALIUKAN IOLEH 300 pekerja sahaja.

  Pendek kata Kerajaan malaysia yang merupakan pemegang saham utama MAS,penny wise pound foolish.

  Kejayaan AirAsia bukan kerana kepandaian Tony atau Kamaluddin Maarun .Orang yang bertanggong jawab ialah Mc Domet,saorang Irish yang yang merupakan bekas CEO Ryaan Air,satu budget airline yang berjaya di Europe.

 7. Pejuang Mas

  Lapuran utusan hari ini..AJ umumkan macam-macam plan nak pulihkan mas…nak tutup sana..nak tutup sini..
  tapi itu lah hakikatnya..bila ada masalah semua boss..boss tengok kebawah aje, mana nak kena buang dan mana nak kena tutup.
  Yang jadi mangsa siap lagi pekerja-pekerja mas lah…

  AJ lupa ke orang-orang bijak pandai macam si Rashdan banyak sangat ke bagi sumbangan pulihkan mas..buang dulu orang-arang macam tu..ada berapa ramai macam dia dalam mas dan tengok berapa banyak duit mas boleh diselamatkan..!

 8. Tukang Sapu duit rakyat

  MAS staff semua tukang sapu ala Flying Buffet.

  Masa TR dia orang kata takpelah sikitje, Masa MNY, terkejut sikit, masa Fuaad tersedar sikit, masa IJ terbangun sikit, masa TAZ, tersedak sikit dan sekarang masa AJ tak heran sikit.

  Good bye MAS, dont blame TF sebab you all yang gaiji buta.

  He he he good riddance MAS!

 9. Satar

  Of course, Amok had the Winner before the share snap was signed. He had already pick TF and his organizations as the winner. That Binta Tak Fikir boy, Danny, was to expedite the process of the share suap. that’s how Danny was rushing to London after 7 days of share snap being signed paid RM18 million to QPR to help the red indian’s QPR. That was immediate beginning of cannibalization of MAS.

 10. Kunyit Hidup

  The revealed Business Plan should attract union leaders to get more clarifications on Game-Changers:

  1. New short-haul premium airlines – Why not continuing the focus on FireFlyz? Or, rebuild it suit the new plan?

  2. FireFlyz losses – utilisation of jet aircrafts till before cancellation of flights by Danny. Date and P&L must be specific (excluding compensation of cancelled flights, transfers, grounded aircraft, contractual penalties and other related charges).

  3. Collaboration with AirAsia – What and how to achieve lower procurement costs for in-flight, ground handling and aircraft maintenance? And, percentage of cost savings by both MH-AK was not projected.

  4. Ancillary spin-off – If MASkargo is not a liability, why sell? Another MAScatering ritual? The one-off income will only result to beautiful accounts – or another disgraced WAU. However selling of ancillary should not solely base on P&L, some support divisions are not intended to make money – just like Lotus R&D.

  Hope AirAsia to publish business plan, let everyone verify synchronization of plans by both airlines. May be from Q4 2012, it will be too late for Malaysians to say anything!

 11. Azmin Khazanah

  Kalau macam ini Amok dengan bdak suruhanya Danny Rashdan boleh mampus aje! Amok lebih baik letak jawatan dengan segera untuk mempertahankan maruah orang Melayu! Danny boleh dilantik sebagi director di AirAsia seperti Omar Ong. Tak tahulah samada Si Pariah nak Rashdan jika Amok sudah koyak di Khazanah.

 12. Black mamba

  Betul ah ABITW punya Ramalan . Selangor BN koyak, MAS Gomen koyak next MAlaysia BN koyak. TF will be the 1st Malaysian president.

 13. Time Traveller

  Just to add on Kunyit Hidup’s post :
  1) why aren’t MAS keeping the kangaroo routes which are supposed to be profitable routes?
  2) why only three 100% subsidiaries? why engineering, mascargo, training, airport ops not 100% owned when cargo is a profitable set up while engg, training and airport ops are possible money makers.
  Yes, agree with Kunyit Hidup, we should see if airasia’s biz plan includes collaboration with mas and whether they are talking the same tune or not.

 14. kuli MAS

  wahai PM malaysia…..klu betul apa yg berlaku keatas MAS skg ni….sbg ketua negara lakukanlah sesuatu dan perbetulkan la…..jika tidak aku malu menjadi org melayu dan aku malu menjadi rakyat malaysia…malu menyebut bangsa melayu d mata dunia..

 15. abdullah

  Dear Mr Wee,
  I am afraid that you are fighting a lost cause. Of course all MAS staff fellt bad and betrayed by the swap but there is nothing we can do now. People keep on asking PM yo put a stop to this. Don’t they realise that this is done with PM’s blessing?
  Khazanah has ran out of ideas on how to turn around MAS . Govt no longer can afford to bail MAS and in all sincerity they thought that the collaboration is a good idea.
  MAS is in deep shit is not because of TF, KM, AJ nor Danny. Why can’t they get it through their thick skull? MAS has been mismanaged for a long long time that the only way out is to declare bankruptcy and close it down and start new. Leakages are at all levels. There is no accountability. The rot is too deep. The staff feels that they are doing MAS a favour by working with MAS. So many families working there, husband and wife in the same department, cousins, sisters , bothers etcetc.
  Neither AJ,Danny ,TF nor KM can save MAS.

 16. Kamal

  Betultu abdullah.

  MAS staff semua spoilt, dimanjakan macam anak MAS terlalu lama., padan muka. Crooks beget crooks. They deserve TF and the gang of cannibals and barbarians.

  Bye , bye, MAS, Memang awak sial.

 17. Anti-Kronisme

  yea…sokong Abdullah.MAS memang banyak kroni. semua ada. dari peringkat atas sehingga yang bawah. semua mesti ada saudara. saya telah mencuba nasib melalui temuduga dengan berbekalkan pendidikan dan bukannya ‘cable’ ternyata saya tidak mendapat tempat dihati mereka kerana nama-nama kami yang mengikuti temuduga dengan sendiri berbekalkan doa dan harapan tidak menjadi. Allah itu adil. Mungkin selepas ini, MAS akan juga bersifat telus nterutama dalam pengambilan pekerja baru. Kami yang tidak ada saudara di dalam MAS juga seharusnya diberi peluang yang sama.

  Saya bukan anti-MAS tetapi dengan hati yang terbuka saya ingin menceritakan hal sebenar tentang MAS=Mesti Ada Saudara ini kerana saya merupakan seorang mangsa. Bukan juga saya menyalahkan takdir tetapi saya agak terkilan dengan kronisme yang masih terdapat dalam syraikat-syarikat di Malaysia.

  Saya juga tidak menyokong pertukaran sahan ini kerana ini merugikan negara dan rakyat Malaysia sendiri. TF berusaha untuk menguasai Malaysia.

 18. Anonymous

  Anti-Kronisme,

  Sekarang MAS dah jadi Mesti Ada Saudara (kat Air Asia). Kalau tak pun mesti ada perhubungan business dengan Air Asia.

 19. Taj

  Ha ha ha good one kamal, crooks beget crooks, ignorance begets ignorances, MAS staff begets TF, TF begets MAS cancer and the rest of the world live happily ever after.

 20. Anonymous

  Isu utama adalah pertukaran saham yang tak adil pada MAS sebagai penerbangan negara. Anasir macam si TF memang nak gunakan masalah dalaman MAS untuk tiket dia memecah belahkan MAS. Itu yang TF nak.

  Masalah dalaman di AA tak bnyak ke? lebih teruk lagi dengan AA cumanya dalam AA tak siapa berani bersuara…kena buang buta je! di AA si TF adalah amat berkuasa macam R A J A di negeri sarang semut. AA company ciput je..kalau nak bandingkan dengan MAS.

  Kalau nak tau..semua syarikat-syaraikat milik sdn bhd memang nak tunjuk hebat bahawa pengurusan syarikat mereka lebih hebat daripada syarikat-syarikat milik kerajaan. Tapi sebenarnya mereka bergelumang dengan segala masalah dan tiada yang berhak bersuara…siapa bersuara boleh jalan.. ini syarikat AKU YANG PUNYA…!!

  Sebab itu janganlah emosi dengan masalah PENGURUSAN BAWAHAN MAS. Fokus pada peneraju-peneraju MAS yang gaji berpuluh-puluh ribu. Mereka-mereka inilah yang sebabkan MAS seolah-olahnya dah tak boleh diselamatkan lagi.

  Azman Mokhtar mesti bertanggung jawab sepenuhnya dalam masalah MAS. Terlalu banyak yang disembunyikan dari pengetahuan awam. Mungkin PM pun tak tau apa yang sebenarnya pertukaran saham tersebut..ini makanya PM tidak dijelaskan secara terperinci..banyak yang disembunyikan…!!

 21. dragonlord

  KAMAL: mind your words! There is a truth in your post but to say MAS memang awak sial is too much! Are u a muslim! If yes pse istighfar! majority of the MAS staff is the loyal employees, up & down with MAS. Not all are spoilt. I’ve a daughter working in MAS & when you say that words it hurts… She is the bread winner for my family.

  To save MAS does not need any colloboration or share swap with Air Asia, the following (a few tips) need to be look into:

  1. re group MAS into 1 entity, no more subsidiary. Each of subsidiary extra expenses to MAS as they need MD, BoD, Senior Manager etc. Nowadays MASkargo, Firefly, MASwings each of them have thier own Managing Director, Bod etc All subsidiary will be categorize as division and all transaction will be under respective cost centre.

  2. Look into MAS itself – lot of leakages. i.e I travel recently & noted in the departure hall (KLIA) there is 3 person wearing MAS uniform & I believed they are MAS staff. This three is being assisted by another 3 person wearing diffrent type of uniform, It might be employees of other company who will charge MAS on the assistant services provided to the MAS staff.

  From my observation 3 staff is enough to perform the duty in the departure hall. Why need 6 , when 3 of them have less work to do.

  That is the thing I notice, if it can happened at the departure hall, it might be also happening on the other area.

  3. MAS have it lower fare & highest fare ( at time too expensive) in every flight. When the lower fare is sold out people might not be buying the higher fare, seat wil be left empty. MAS should group the fare & make it average to enable the ticket fare is more afordable. Mind you nowadays rich & famous also very price oriented.

  4. Reinstate Firefly turbo jet operations & the original objective as another LCC. MAS should diversified its business not only depending on premium airlines. Singapore Airlines the most profitable airlines acknowledge the importance of LCC & MAS should follow the trend. If Air Asia can make a profit with LCC, why cant MAS do it.

  5. Noted that MAS employees does not giving full support to Ahmad Jauhari as the new MD compare to the previous MD who come into MAS family.

  base on my observation the issue is Tony Fernandes & Air Asia – the share swap. I think without the share swap AJ will received undevided support from the employees.

  The suggestion might be very simple but it might help little bit.

  We should not keep on cursing as it bring nowhere…. Keep on giving suggestion, who knows a very simple sugestion when expanded is very useful.

  P/s sorry for typo / grammar error.

 22. MAS graded staff

  Dragonlord, you’re very wrong about airlines industry survivality. Tengku Azmil has already planted his genius plan to sustain the airlines for the next 100 years. His plan can produce yearly profit up to RM1billion. The person who leaked out info was Bernard Francis who sold info to … and now TF and KM wanted to be the first person to achieve yearly RM1 billion profit and that’s the reason they are jumping ship from Air Asia to MAS. Current status of debts in MAS is 2.5 billion but Air Asia has more than 7 billion of debts. Danny Rashdan is going to make MAS increase its debts from 2.5 billion to 14.5 billion claiming 6 billion plus 6 billion for only 23 new aircrafts.

 23. dragonlord

  MAS graded staff,

  I’m not in the airline industry, its only a suggestion. If wrong just keep aside. However there is a true fact in the statement.

  Item 2 – why must 6 person handling the departure hall whereby 3 is sufficient enough to handle the work & it shows increase of productivity. Why should MAS paying extra expenses. This is one of the leakage noticeable.

  In order to regain the glory, we should look into MAS itself. I have the believe that if MAS are cure inside it will fly as high as before.

 24. Sarif Khazanah

  Azman Mokhtar “We have a winner in mind.” Azman and his ex-business partner Rashdan has AIrAsia in mind. That is the problem with the share swap and collaborative framework that favors AirAsia. So far nothing being given up by AA but MAS has been given up profitable routes all under the name of New Business Plans. To date Rashdan could not brief much on collaborative framework. Bloody Bina tak Fikir two idiots. The Gaji but a practicing cronyism in Khazanah.

 25. Anak Malaysia

  Kamal, Abdullah, Tukang Sapu duit rakyat & Jaafar….what are you guys talking about. Are you guys true malaysian coz from the way you guys speak mcm baruah? Kau orang semua ni orang suruhan pariah TF ke?

  Kamu semua ni pun mcm pariah TF….sama-sama sial mcm dia. Bukan semua staff MAS tu spoilt…ada di antara mereka ni is earning rezeki halal…mcm anak dragonlord….cakap tu fikir dulu…..or lebih tepat kamu semua lah yang tengah makan gaji buta TF and gaji yang tak halal.

  Jangan lupa Idris did a good job in turning MAS around and the same goes to Tengku Azmil. Those who don’t see the good of them are damn bloody blind not only their eyes are blind but their hearts too.

  You all ingat AJ dan Rashdan aka Danny takda saudara ke kat MAS…hahaha
  kamu ni memang bodoh, AJ ada sister kat HC Recruitment (Engineering & Commercial) dan anak saudara dia Executive kat Property. Danny pula ada sepupu kat Airport Operations yang memegang jawatan yang tinggi.

  Kamu semua jangan ingat nak jadi baruah Pariah TF aje….cakap aje tapi tak selidik dengan betul.

 26. insight

  Tuan Wee, fyi ada 900 ke 1000 cronies mahathir atau sultan pahang mendapat gaji buta dari mas tiap bulan dengan tidak membuat sebarang penyumbangan kpd mas. Itulah kos mas menjadi tinggi.

 27. Flyguy

  anti-kronisme

  just a word of wisdom… never show ur stupidity in the public. how sure u r that u don’t get job in MAS cause u xdak saudara…. or the actual fact is u r not as good/brilliant as u may think….

  i also don’t ado saudara with MAS, but GOD willing, with my experience and degree, i manage to land a job in MAS……

  but, u don’t lose much…yesterday MAS is a very nice place to work and full of loyalty, that why even 10 years working in MAS, u still consider newbie. after 11th years, then u can say that u are org x brapa baru…after 20 years, baru u blh kata org lama

  that is yesterday story…. now today staff moral has reach the lowest possible point and staff are start taking to change job…never happen in MAS…

  myself….also reach lowest point and feel hopeless especially with new mgmt with their “syok sendiri” business plan.. and also plan to change company…

  even i cabut from MAS, 1 thing for sure, MAS will has special place in my heart, as wise man said, “once an arliner, u r always an airliner”

 28. Anti-Kronisme

  Flyguy,

  u called stupid???i think u r the one…cakap taok serupa bikin…

  i do have an aerospace engineering degree and now i’m working with emirates…so what…i think i’m better than you…Allah adalah segalanya…bukan orang Malaysia bodoh macam ko yang suka kutuk orang je…Aku cakap tu sebab memang betul…sekarang aku puas hati dengan apa yang berlaku kat MAS…bagi sedar sikit…pekerja2 bodoh macam ko ni memang MAS tak patut simpan…sepatutnya MAS leboh maju kalau takde sifat kronisme macam syarikat-syarikat Malaysia selalu buat…aku rasa ko mesti saudara mara geng2 yang nak jatuhkan MAS…harap la ko paham apa yang aku tulis ni…aku orang Melayu yang nak lihat bangsa aku berjaya…tu la bangsa kita…kritik sikit kata orang tunjuk kebodohan la…apa la…ko bercakap pasal sekarang???tolonglah…ubah fikiran ko tu sikit…kalau takde Melayu bodoh macam ko, Amok and bla bla bla…mesti MAS disanjung macam dulu…aku cabar ko kaji tengok sapa yang ada dalam MAS…mesti dari bapa kepada pakcik kepada saudara mara terdekat mesti ada…kawan aku sendiri (cabin crew) dia memang guna bapa saudara dia untuk bolehkan dia dapat pekerjaan tu…adilkah???ko still duduk dan berfikiran dunia ketiga lagi ni…patut otak ko tak open…aku bangga sebab orang Malaysia sekarang dah tak berfikiran macam ko…ramai lagi yang dah cerdik buat pilihan dan bagi kritikan pada yang tak betul…mengatuk dulangh paku serpih…mengata orang dia yang lebih…ko ingat aku ko sorang ada what so called degree…ptui ptui…

  aku berdoa supaya staff MAS bangkit menentang share swap ni kalau nak selamatkan MAS…aku melihat dari suut pandangan aku sebagai orang luar dan sebagai orang yang membayar cukai…

 29. Jangan Salahkan Orang Lain

  to Flyguy,

  i think u r the one in MAS which have low mentality.poor u.i dun think u deserve your degree.

  you should openly open your mind to accept all the critics because criticism may lead us to be an excellence one. dont take it easy and blame others.

  you should ask yourself and sometimes you should ask why people are saying that things.

  i do agree with anti-kronisme, the Malaysian companies especially in the government and GLC they tend to bring their families in the company even the 1 that they bring doesnt have what you have called intelligent/brilliant or whatsoever.

  just simple, please look at your management in MAS, the upper management, are they intelligent/brilliant enough???they are there because of someone.

  i also heard many times on MAS=Mesti Ada Saudara. yes, it is the truth actually and the cronyism in MAS should stop immediately.

  you should pray and thank god by saying Alhamdulillah coz you got that job while thousands (of coz hundreds of them come single without any support by whatsocalled cable) want that job.

  dont try to show your intelligent/brilliiant by mentioning u have a degree. jangan jadi senjata makan diri. degree is not showing that u r intelligent enougt by blaming and by calling others stupid.

  Jaga-jaga, ada yang memerhati.

 30. Respect Others if You Want Others to Respect You

  an open letter to flyguy,

  yes, i agree with both Anti-Kronisme and Jangan Salahkan Orang Lain.

  the Malaysian companies especially the government and GLC, they are trying very hard to suck the rakyat/Malaysia’s treasures, wealth and properties. with the help of the spinner, the job can be done in a short time.

  it is truly true that MAS (Mesti Ada Saudara).

  i did my internship in one of the company in KLIA. most of them (including ex-MAS staff) telling me that if i wanna join MAS, it is important to have saudara/cable and the process of becoming MAS staff become easy with that. i’m also a degree student and becoming an engineer.

  you are the staff with the degree. i don’t know weather you are a pilot or cabin crew or ground staff or you are MASEUS committee. but remember, this case is not only you and other staff of MAS is waching. don’t you know that people like me and others also watching these scenes aven we are not shouting like what you are doing rite now. the ‘mulut puaka’ like you saying others stupid is unacceptable. shamed on you and your family.

  i don’t know which university had you attended before. it is no manner at all by calling someone stupid. you can put your degree under my foot and others feet because you can’t accept someone who are criticising you. you shoud or you may take the criticism as a stepping stone to improve yourself and your company.

  it is very good if MAS now upgrading their management but as many people see that with the pressure of Tony asking your upper level management to make MAS becomes weak and MAS would be into the drain in a while.

  you are just shouting here while your unions are doing nothing. sama je. bagai anjing menyalak bukit.

  i hope YB can do something. the rakyat is on your side.

  Save MAS. Berani kerana benar, takut kerana salah.

 31. Staff Only

  flyguy, ignore them the loser intimidator. I work in MAS without having any of my relatives working for MAS too. how come i can get the job? Funny…speculation for those who think lowly. guys..check your statement above..what is happening between you all?

  YB, how come I have a feeling that thamby family is chatting in your forum here? :)

 32. Staff Juga

  staff only,

  u called them a loser but i think we are losers because we cant save our company anymore to the thamby…the union and the management are the thamby machai.

  to all, now MAS had chaged (maybe). good to see you guys are able to get a good job even MAS doesnt hire all of you. MAS now is not MAS before. i’m also thinking of leaving.

 33. Staff Sabar

  staff only,

  poor MAS staff. ramai tapi takleh nak ambik company balik and sanggup biar bagi kat orang lain.thamby plak tu. dok menyalak kat sini jea buat pe.

  Jangan kerana nila setitik rosak susu sebelanga. apa korang nak kata. kata la. apa korang nak kutuk. kutuk la. Allah itu maha adil. sedangkan orang yang memperbetulkan dan menegur pun dicakap machai dan sebagainya. sampai bila kes ni takkan selesai dan sampai bila pun MAS staff takkan berubah. apa yang tahu mengutuk orang. menuduh orang.

  Saya menyokong MAS staff yang berani tapi tak sokong MAS staff yang hanya tahu menyalahkan orang lain terutama yang tak boleh terima kritikan.

  Kalau harapkan staff saja tanpa bantuan umum/rakyat tak mungkin isu ini dapat dipulihkan.

  Sama2 kita berganding bahu. bukan kutuk mengutuk dan tuduh menuduh.

  Kepada orang awam/rakyat. terima kasih atas kritikan dan memberi sokongan kepada kami. perubahan akan sentiasa berlaku dengan bantuan anda sebagai pelanggan kami. siapa kami tanpa anda (penumpang).

 34. Rakyat Kebanyakan

  kepada staff only,

  ok. semua rakyat Malaysia yang bukan staff jom keluar dan jangan lagi baca dan ambil tahu pasal MAS. biar MAS staff yang selesai sendiri. mari kita tengok apa mereka boleh buat. maaf kepada staff MAS yang lain. kerana seorang dua staff yang macam mereka-mereka ini. Aku sendiri jadi muak. sila baca blog 1Malaysia.com.my.banyak rakyat kebanyakan meyuarakan tentang isu ini. mereka/kami bersama MAS. tapi kini mereka yang menegur dicakap bodoh, dicaci dan dikatakan menjadi machai family. sesungguhnya ego mereka mengatasi segalanya dan mungkin sesetengah yang mempunyai igo ini anggap MAS boleh berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain.

 35. Flyguy

  staff only

  appreciate ur support. BTW, they just bunch of guy who can’t accept the fact that they don’t get a job in MAS coz either lack of experience or qualification. easier to blame on lack of relative…

  this statement is an insult to all MAS staff that to get a job in MAS musti ada saudara, without looking at our qualification/experiences

  if one of u can show that 25% MAS staff (darn low compared to u statement that work in MAS musti ada saudara, when i should put 51% to show the majority) get the job coz of ada saudara, not because of qualification/experience, i will withdraw my statement and offer my humble apologies to those guy. in fact i buy u a dinner for 1 week.

  if NO, then u comment for the sake making comment!!!!!!!!!!

 36. Anonymous

  after 30 years in mas, and now into the 7th MD/CEO, I can say with conviction that any hope of any recovery can be safely dumped into the deepest dustbin.Every business plan/transformation plan is rolled out as a quick-fix to the problems of the day, and ignores the rot and the weakest point in mas, which is the way people are hired, trained, developed (or not) and rewarded/punished. Discipline, responsibiity and accountability are just words. Acts of misconduct or negligence afe dealt with by double standards for years. A person known for dishonesty can be promoted to a position of high responsibilty because of “”connections”, in fact the joke is, the bigger you fumble, the higher you gonna be promoted, provided of couse, you have ‘godfathers’. Even when the company is bleeding and on its knees, recruitment and promotions (barely justifiable) continues. The performance mgmt system, run for 5 years, is just a form filling exercise. when vacancies esp at high levels occur, speculation and horsetrading and ‘negotiations’ determine who gets the post. The so-called talent mgmt dept claims to have a talent list no-one knows about, and in any case, when mas keeps bringing in people from outside, the liist is as good as toilet paper.The HR division is run by little napoleons whose motto is ‘do what we say, not what we do’. The new lady with 2 years khazanah training came in to ‘trnaform’HR but she just recycled the same old stale wine in new packaging, and ended up with trusted leiutenants, the Vps who have absolutely no credibilty or capabilty to speak of. one of the great jokes of the transformation is to organise kite-flying for staff!! Now with the new CEO and deputy again parachuted from outside, we have 3 structures abd 2 biz plans in 3 mths with changes to come, before stf can understand one, another comes out. This duo, for all their claimed qualifications have no clue how to manage. plans are rolled out with scant understanding of the sentiment on the ground. sure, they dont have to bother abt the staff (after all arent we responsible for the mess?) but they forget, in order to drive their biz plans (even though the plan is full of holes) it is these same stf they have to buy-in to make it work. now, stf hav to depend on second hand news, rumours etc to find out whats going on, in “dialogues’with unions, only vague and contradictory answers ae given, finally, the credibilty of these 2 as far as the stf are concerned is ZERO. the whole issue of mas is the PEOPLE, many good and loyal ones who are simply outnumbered by the politiking goons.
  put the untrustworthy nonexec union into the whole pot, then what we end up with is a great big mess which made us vulnerable to predators, as has now happened. we simply brought it upon ourselves. MAS is doomed.

 37. Anonymous

  Further to anonymous comments about MAS being doomed, its not just from inside thats rotten, MAS has from as long as anyone can remember, been the “gunong eMAS” for the ruling politicians and their honcos, who have been known to say ‘ini kan kita punya’. Our profitable competitor down south has no such ‘baggage’ to consider when making business decisions, they practice meritocracy too, so it is no surprise they are consistently successful. For too long, the mismanagement from inside and the inteference from outside, as a long serving staff, I can see no transformation or any recovery plan will work. Just close shop hand everything on a golden platter to AA and Tony. After all this is what the new Business Plan will sooner or later bring us to – nothing, after everything has been stripped, cannibalised, subsidiarised etc in the name of Collaboration. To AJ and danny, stop lying and beating around the bush to staff, your Plan has no support from the staff. Only the union you are trying to buy out (only ONE, not the rest) are making the right ‘noises’ to support you, but thats only because the leaders all have their price. But please remember, for the many lives that are going to be affected, there is always a greater power even greater than the greatest man, that will decide on how all of you, from Amokh, danny, TF, will one day end, when it is time to meet your MAKER.
  from SCOUT

 38. MAS

  why not swastakan je MAS tu…let md/ceo make business,..
  goverment or politician please do not interfere wiz MAS ,,,,paid all the chargers when they asked too…if u fly wiz MAS,,,,,,,,,,,,
  TF join MAS as board of director,,,,u think TF will make profit like AA,,,,definitely not,,,,TF will used all engineers n hangar for free,,,,for sure for AA not MAS,,,,

 39. JJ

  To MAS, you’re fu**king stoopid to even suggesting privatising MAS. If you dunno the cause and effect of privatising, I suggest you sealed your mouth from ear to ear because once you open your bloody mouth such as suggesting privatizing MAS, you are the sampah to the country!! Privatising is the beginning of hiring and firing…you idiot. You, the idiot representing the KON SuLTAN who tried earnestly making money from MAS via stoopid suggestion. Orang bodoh cakap bodoh…tak tahu jangan masuk campur. Otak kosong jangan cuba buka mulut lebih-lebihan…pergi mati lebih baik!!

 40. mas

  to JJ…if u dont know enviroment in MAS,,,,pls keep your mouth shut,,dont simply said sampah or stupid to me…you are uncivilization person,when u started menghina orang,,,,we are here to made suggestion only,,,,not insulting people,,,,we want our national carrier to make profit not loosing money,,,
  pity to staff who also want to enjoy their BONUS every year,,,,

 41. Anonymous

  Congratulation Guys,
  Keep on fighting among yourself. This is what all those bastards like TF, KM, AJ, Danny, Amok, etc like to see. Divide and conquer, and they are laughing from afar seeing this.

  I joined MAS more than 20 years ago and is still with the company. I’ve been thru a good time and also the bad times with the company. There is just too much to say as I have the privilige to meet and talk to all the important staff of MAS at every levels including at board level.

  But I gues, nobody is interested with the truth anymore. Deep in my heart, I admit that MAS is doomed, unless the Govt now interfere and keep MAS as a single company like what it used to be before that fucker Tajuddin came.

  Excuse for my langauge coz I cannot stand to hear the name of the man who has destroyed this company.

Leave a Reply to Pejuang Mas Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.