Parliament Questions Time: Written answer on sand mining scandal involving Kumpulan Semesta Sdn Bhd

Khamis, 24 Jun 2010

Soalan: No. 44

Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta Perdana Menteri menyatakan apakah tindakan-tindakan yang telah atau akan diambil oleh SPRM ke atas laporan yang dibuat oleh YB Kapar berhubung skandal perlombongan pasir yang melibatkan Kumpulan Semesta Sdn. Bhd.

Jawapan: YB Dato’ Seri Mohamed Nazri Bin Abdul Aziz, Menteri Di Jabatan Perdana Menteri

Tuan Yang DiPertua,

Siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) ke atas isu yang dibangkitkan oleh Y.B. Wangsa Maju itu masih lagi dijalankan. Pihak SPRM perlu menjalankan sisatan secara teliti, terperinci dan menyeluruh dalam sesuatu penyiasatan kes rasuah bagi mendapatkan bukti-bukti dan keterangan yang mencukupi. Kertas Siasatan akan dikemukakan kepada Timbalan Pendakwa Raya setelah siasatan selesai. SPRM berharap Y.B. Wangsa Maju akan bersabar dan menunggu hasil siasatan yang dijalankan.

SPRM sebelum itu juga telah mengambil tindakan terhadap sindiket mensuri pasir secara haram melibatkan beberapa buah negeri termasuklah di Negeri Selangor. Setakat ini seramai 42 orang telah pun ditangkap dan 22 pertuduhan telah dibuat di Mahkamah.

Sekian. Terima kasih.

2 thoughts on “Parliament Questions Time: Written answer on sand mining scandal involving Kumpulan Semesta Sdn Bhd

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.