Usul terhadap setiausaha politik PM diluluskan oleh Dewan Rakyat pagi ini.

Datuk Shafei Abdullah

Pagi ini Dewan Rakyat dengan sebulat suara telah meluluskan satu usul untuk menubuhkan sebuah Jawatankuasa Khas untuk menyiasat tingkahlaku Datuk Shafei Abdullah, setiausaha politik PM, pada 7hb Disember 2009.  Tiada ada bantahan daripada Ahli Yang Berhormat dari pihak BN.  Ini menunjukkan bahawa mereka masih ada prinsip untuk mepertahankan kedudukan Dewan Rakyat, sebuah Dewan yang terunggul dalam negara dan hak keistimewan Ahli Dewan Rakyat.

Ahli-ahli Jawantankuasa khas ini adalah yang seperti:

1.  YB Tan Sri Datuk Seri Pandikar Amin bin Hj Mulia, Pengurusi,

2.  YB Datuk Ronald Kiandee, Tiimblan Pengurusi

3.  YB Dato’ Seri Dr Fong Chan Onn,

4.  YB Puan Hajah Nancy binti Hj Shukri,

5.  YB Tuan R Sivarasa,

6.  YB M Tuan Kulasegaran,

7.  YB Dato’ Kamarudin Jaffar

8.  YB Datuk Seri Tiong King Sing

Kelusan ussul ini telah menunjukkan bahawa “there is a prima facie case” terhadap Datuk Shafei Abdullah.  Saya difahamkan bahawa tidak lama lagi Jawantankuasa khas ini akan bersidang.

Saya amat berharap bahawa usul ini akan menjadi stau amaran kepada semua setiausaha politik Menteri supaya mereka menjaga kepengtingan Menteri-Menteri sahaja dan bukan menjaga kepengtingan pribadi mereka seperti Datuk Shafei Abdullah.

3 thoughts on “Usul terhadap setiausaha politik PM diluluskan oleh Dewan Rakyat pagi ini.

  1. Peng

    With Datuk Tiong King Sing (the MP for Bintulu) on the investigating committee I have lost hope. The reason being that Datuk Shafei is a good friend of Tiong.

  2. Ahmad

    Great news! This Mr Political Toll must be thought a lesson. He is known to boss around everywhere as if he is the PM. He treated the Datuk bandar KL as his macai only.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.