Perbahasan Peringkat Jawantankuasa Mengenai Dengan Bajet Terhadap Kementerian Kewangan pada 19 November, 2009: Timbalan Menteri Berjanji IJN Tak Akan Diswastakan.

Datuk Pengurusi

Saya bagun untuk mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat Jawantankuasa mengenai Kementerian Kewangan di bawah Maksud Bekalan B 10, 11 dan 12,  Butiran 010100 (Pengurusan Am), 12000 Institut jantung Negara dan 020800 (Pemberian Khas kepada Wilayah Persekutuan) dan 02100 (KL International Airport Bhd).

Saya igin merujuk kepada Objektif-Objektif Kementerian Kewangan mengenai dengan Pengurusan Am di bawah (a) Memastikan perkhidmatan sokongan diberikan kepada bahagian-bahagian di Perbendaharaan untuk membolehkan bahagian-bahagian ini menjalankan operasinya dengan lancar dan sempurna; (d) Memastikan dasar Kerajaan untuk mengawal dan mengurangkan perjudian dilaksanakan dengan berkesan; dan (e) Memastikan dasar prosedur dan peraturan kewangan serta program/aktiviti diuruskan secara ekonomik dan berkesan serta memebri khidmat kepada agensi-agensi di bawah Kementerina Kewangan.

Internet Cafe – Online Perjudian

Datuk Pengurusi,

Sedia dimaklum bahawa di Wangsa Maju dan saya percaya di suluruh negara ada banyak cyber cafe telah dibuka dengan tujuan untuk pelangannya memain games, surfing di internet dan sebagainya. Saya terdapat banyak aduan dari ornag awam khasnya ibu bapa bahawa ada banyak internet cafe telah beroperasi sehingga pagi atau 24 jam untuk online perjudian.  Saya juga terdapat banyak aduan terhadap anak murid yang berunifom pun dibenarkan masuk dalam internet cafe tanpa kawalan. Saya telah mengadu melalui surat rasmi kepada pihak DBKL tetapi DBKL memberi alasan bahawa ia tidak boleh mengambil apa-apa tindakan dalam perkara ini kerana tiada undang-undang khas mengawal aktiviti dalam cyber cafe yagn terlibat dengan online perjudian atau membuka sehingga pagi atua 24 jam dan membenarkan anak murid di dalam internet cafe.  Dalam perbincangan antara Ahli-Ahli Parlimen dengan Datuk Bandar Kuala Lumpur awal tahun 2009,  saya telah menimbulkan perkara ini dengan Datuk bandar KL dan beliau menjelaskan bahawa DBKL tiada kuasa untuk mengambil tindakan dan Bahagian Perundangan DBKL dalam proses menyediakan satu undang-undang kecil DBKL untuk mengawal aktiviti-aktiviti cyber cafe dan undang tersebut akan diluluskan pada bulan Mac 2009.

Datuk Pengurusi,

sehingga kini saya terdapat undang-undang kecil tersebut belum di sediakan.  Walaubagaimanapun, di bawah objektif tersebut Kementerian Kewangan YAB Perdana Menteri (PM) selaku Menteri Kewangan berkuasa untuk mengambil tindakan. Saya telah menyatkan di Dewan Yang Muli bahawa Setiausaha Politik YAB PM selaku Menteri Kewangan, Datuk Sahfie Abdullah, adalah de facto Datuk Bandar Kuala Lumpur dimana dia berkuasa penuh untuk mengarahkan DBKL supaya DBKL tidak mengambil tindakan terhadap struktur haram gerai yang menjejaskan keselamatan awam. Sepatutunya Datuk Shafie mengunakan kuasanya untuk mengarah Datuk Bandar KL untuk mengambil tindakan terhadap cyber cafe yang beroperasi lebih daripada had masanya, membenarkan anak murid jadi pelanganya dan online perjudian. Datuk Sahfie boleh mengarahkan Datuk Bandar untuk menarik balik Lesen Premis inter cafe tersebut supaya mereka tidak boleh menjalan perniagaan mereka.  Tetapi Datuk Shafie tidak peduli perkara ini, dia lebih minat untuk mencapurtangan dalam urusan perkhidmatan DBKL.

Saya merayu kepada YAB PM selaku menteri Kewangan untuk mengambil tindak dengan segera untuk berhentikan aktiviti ayng tidak sihat tersebut memgenai dengan cyber cafe khasnya yang membenarkan online perjudian untuk menjaga kepentingan awam.

Institut Jantung Negara (IJN)

Datuk Pengurusi,

IJN telah ditubuh oleh Kerajaan untuk memberi perkhidmatan kepada rakyat. Saya sering membaca berita dalam surat khabar bahawa ada banyak pihak hendak mengambilalih IJN atau mahu menswastakan IJN.  Saya amat berharap bahawa YAB PM selaku Menteri Kewangan memberi jaminan bahawa IJN tidak akan diswastakan atau diambilalihi oleh mana-mana pihak.

Hutang Cukai Lapangan Terbang (Airport Tax) oleh Air Asia berjumlah RM65 juta.

Datuk Pengurusi,

Semasa membeli tiket pernebangan semua pelanggan pernebangan mesti membayar Cukai Lapangan Terbang dan cukai tersebut tidak boleh dihutang oleh airlines tetapi Air Asia boleh hutang Cukai tersebut berjumlah RM65 juta.  Dalam perkara ini Air Asia adalah satu agen untuk mengutip cukai tersebut bagi pihak MAHB and mesti menyerahkan cukai tersebut kepada MAHB. Kenapakah MAHB membenarkan Air Asia berhutang cukai tersebut tanpa mengambil apa-apa tindakan. Saya berharap YAB PM selaku Menteri Kewangan menjelaskan apakah tindakan akan diambil terhadap MAHB.

Jawapan Timbalan Menteri, YB Senator Datuk Awang Adik,

Kementerian Kewangan akan mengambil tindakan terhadap cyber cafe yang membenarkan anak murid memain di cyber cafe dan  online perjudian.  (Tetapi beliau tidak menjawab terhadap Datuk Shafie, Setiausaha Politik PM, Datuk Shafie Abdullah)  mecampurtangan dalam urusan perkhidmatan DBKL.)

Beliau memberi jaminan di Dewan Yang Mulia bahawa IJN tak akan diswastakan atau diambilalih oelh mana-mana pihak.

Beliau juga memaklumkan bahawa Kementerian Kewnagan akan mengambil tindakan terhadap hutang Cukai Lapangan Terbang berjumlah RM65 juta oleh Air Asia.

Timbalan Menteri Kewangan, Senator Datuk Awang Adek, berjanji bahawa beliau akan mengambil perjhatian terhadap cyber cafe tersebut dan beliau akan mengambil tindakan untuk mengawal aktiviti-aktivi.

15 thoughts on “Perbahasan Peringkat Jawantankuasa Mengenai Dengan Bajet Terhadap Kementerian Kewangan pada 19 November, 2009: Timbalan Menteri Berjanji IJN Tak Akan Diswastakan.

 1. Con Air

  Surprised! Air Asia is still owing MAHB RM65 million airport tax until this day. what is MAHB and the Ministry of Finance are doing about this debt.

  Don’t tell me that Mr Political Toll is so powerful to also instruct MAHB not to collect airport tax debt from Air Asia.

  The Ministry of Finance must take action against MAHB for allowing Air asia to owe airport tax when this tax has already been paid in cash by the passengers.

  The PM should look into the activities of his political secretary before this cancer spread into his administration resulting into the rakyat losing confidence in him.

 2. anonymous

  Sepatutnya Datuk Shafie mengarahkan Datuk Bandar KL untuk mengambil tindakan terhadap cyber cafe yang terlibat dengan perjudian online.

  Datuk Safie berminat halangkan tugas DBKL sahaja untuk kepentingan tertentu. Datuk Shafie kerjalah dengan baik menjaga dengan baik pejabat Menteri Kewangan. Dia lebih minat main politik di dalam DBKL untuk …… (tahu sama tahu)

 3. Ismail

  Dalam DBKL semua pegawai tahu bahawa Datuk Shafie adalah defacto Datuk Bandar – lebih banyak kuasa daripada Datuk Bandar. Datuk Shafie pandai mengunakan nama PM merata-rata.

  YB tolonglah check projek-projek yang diawad oleh DBKL???????

 4. Tan

  No wonder there are so many problems in DBKL which are unsolved until this day. Don’t tell me that the 1Malaysia and “People First” PM is not aware of his political secretary’s activities in dropping his name all over.

  If the PM is unable to look after his own staff in his office, how do you expect him to look after the country.

  If Datuk Bandar continues to allow Datuk Shafie to manipulate his decision or running of DBKL then the KL residents will definitely reject BN in the general elections.

  Datuk Shafie, please carry on manipulating DBKL. We must thank Datuk Shafie for screwing up the image of BN further!

 5. Con Air

  Perhaps Air Asia should consult Datuk Shafie over its airport tax debt. Who know Air Asia does not have to pay because he may be able to instruct MAHB to write off the debt like what he did to Datuk Bandar. He could use the PM’s name and everything goes.

 6. Tan from Danau Kota

  I have been complaining to the police and DBKL office that the cyber cafe in the Danau Kota area are opened until morning and some 24 hours. Many of them having online betting. I am glad that our MP has brought up the matter in Parliament.

  Now I know why DBKL and the police dare not take actions. It must be the power of the PM political secretary.

  I hope that he will stop doing all the nonsense in Danau Kota and the residents have to suffer the noise and other problems in the area because of the pasar malam that operates until 4 am. When they finished with clearing up their stalls, it is almost 6 am!

  Mr PM please us peace and move the pasar malam to other area away from residential houses and also control the cyber cafes. The DBKl is just hopeless because they do not care for the people that pay their salaries. The officers are just scared of people like Datuk Shafie Abdullah.

 7. concern parent

  it seems that they are many internet cafes in Wangsa Maju because there are many students population from TAR College.

  It is true that many of them are providing online gambling. DBKl and the Federal Government must take actions to stop online gambling and control the operations of the cyber cafes.

  For a start, I hope that Datuk Bandar will take immediate action to stop such unhealthy activities.

 8. Ah Chong

  Datuk Shafie should not abuse his power as the political secretary to PM. He should look after the rakyat interests. He should instruct Datuk Bandar to take actions against the cyber cafes that allow online gambling and students to patronise.

  But he is more interested in interfering with the administration of DBKL to protect unlawful activities.

  PM should examine his political secretary activities and take the necessary actions to protect public interests.

 9. Lim

  The the online gambling in cyber cafe must be stopped immediately. We cannot allow our children to be spoilt by these unscrupulous businessmen.

  The Ministry of Finance and DBKL must take serious actions to stop gambling in cyber cafes.

 10. Najib

  Agak2 lah wei, xkan suma masalah kat malaysia nie nak tuding kat Dato’ Shafei… masalah cyber cafe sama2lah kita selesaikannya bukan mempolitikkan nya… dibawah pejabat Ahli Parlimen Wangsa Maju pun ada cyber cafe 24 jam gak… kita mulakan operasi dr situ….

 11. Brian

  DBKL should take immediate actions to stop unhealthy activities in cyber cafe like gambling. What is DBKl doing? Datuk Bandar should act immediately and not waiting for instructions.

  Since Datuk Sahfie is very familiar with the activities in DBKL and involved with Minsitry of Finance, which also trying to stop gambling activites, Datuk Shafie should also informed the PM and Minsiter fof Finance about such activites.

  We are not accusing Datuk Shafie. We are aksing him to stop interfering with DBKL but to work for the Ministry of Finance.

  Furhter, no one want to stop the uptown pasar mlaam which operates until 4 am. The residents in Danau Kota want the pasar malam be moved to another place away from residential areas. So the PM should know how it is like to have a pasar malam opperating until 4 am very near people home.

  We are suffering, Mr PM. Please take care of the rakyat and ask your political secretary to stop interefering with the adminsitration of DBKL. If Mr PM still ignoring our plight, I am certain that you will loose all our votes in Danau Kota.

 12. Renny

  Hi YB, have you done any check on Evergreen Sdb Bhd and Datuk Shafie Abdullah.

  Can anyone help to name projects that were granted since this year? I believe that there are many projects being awarded to the power that be.

 13. Lee of Setapak Indah

  I fully agree that the cyber cafe must be controlled properly otherwise it will cause social problems in Wangsa Maju because Wangsa Maju has a big population of students from TAR College. I am shocked that DBKL maintains that until now there is no law to control cyber cafes.

  The pasar malam in Danau Kota must also be moved to another place as it is really affecting the well-being of the residents. The authorities must understand that the residents of the area must rest and the pasar malam operating 7 days a week caused social problems to the residents. We have already signed a petition, Datuk Bandar must consider our views. I cannot believe that Datuk Bandar can be so insensitive as to approve another 30 new stalls when the residents have registered their protest against it.

  No one is opposing the Uptown pasar malam, we are asking for it to be moved to place away from residential areas. Is this too much to ask from DBKL and the government with the slogan “Rakyat diDahulukan”?

 14. hisham

  Najib: Perlu tanya Datuk Safie samada beliau kenaliu syarikat Evergreen dan/atau En John Tee?

  Datuk Shafie perlu istiharkan samada beliau ada apa-apa kepentingan di Uptown Pasar Malam dan siapakah yang dapat 30 gerai yang baru diluluskan oleh DBKL?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.