Jawapan oleh Timbalan Menteri Science, Technologi and Inovasi mengenai: TechnoFund – Venturepharm Asia Sdn Bhd

Soalan yang dibentangkan di Parlimen:

Kementerian of Science, Technologies and Inovasi : TechnoFund – Venturepharm asia Sdn Bhd – Sebagai contoh, Kementerian Science, Technologies and Innovation (MOSTI) semasa berurus dengan TechnoFund juta-juta Rnggit telah diagihkan dengan tiada kawalan kepada syarikat penyelidikan palsu. Venturepharm Asia Sdn Bhd (Venturepharm), satu syarikat yang dimiliki dan dikawal oleh Madam Grace Chen Oyan Yun Shai, yang berasal dari Taiwan. Venturepharm menggunakan satu perjanjian palsu yang telah ditandatangani dengan XLW Inc di USA untuk membuat penyelidikan bio-feed.  XLW Inc adalah tidak wujud. Dengan tiadanya proses pencarian dan siasatan yang sewarjanya, MOSTI telah memluluskan Technofund berjumlah RM5.36 million kepada Ventruepharm. Dalam tempoh satu tahun, MOSTI telah membayar  sejumlah RM2.3 million dengan tiada “due diligent”. telah memberi semua maklumat-maklumat yang terperinci termasuk   Joint Venture agreement, emails dalam sessi Parlimen terdahulu berkenaan penipuan Venturepharm dan juga telah memberi bukti-bukti dokumen kepada Menteri MOSTI, sehingga sekarang, MOSTI belum mengambil apa-apa tindakan untuk mendakwa pengarah-pengarah Venturepharm …

Jawapan lisan Timbalan Menteri MOSTI pukul 10:20 malam 10hb November 2009:

Bahawa SPRM telah memutuskan tiada unsul-unsul rasuah dalam perkara ini.  Walaubagaimanapun, SPRM menaishatkan bahawa perkara ini perlu disiasat oleh MOSTI.  MOSTI telah mengarahkan Jabatan Perundangan MOSTI memalui sesiatan lanjut. Jabatna Perundang telah mengarahkan agensi di USA untuk mengesahkan kedudukan syarikat XLW Inc di USA dan lain-lain.  Menteri mengesahkan pada kini baki TechnoFund berjumlah RM3 juta masih dibeku oleh MOSTI.

Nota:

Saya juga menaya Timbalan Menteri MOSTI samada beliau sedar bahawa Ventruepharm Asia Sdn Bhd telah di beri kontract berjumlah RM20 juta untuk membina Pavilion Malaysia di Ex-Po shanghai 201o oleh Kemeterian Pelancongan. Soalan ini tidak dijawab.  Saya akan “follow up” dengan isu Malaysia pavilion ini semasa Menteri Pelancongan memberi jawapan dalam minggu ini.

One thought on “Jawapan oleh Timbalan Menteri Science, Technologi and Inovasi mengenai: TechnoFund – Venturepharm Asia Sdn Bhd

  1. Juliet

    Learnt that Grace Oyan was also awarded as registered agent for the Malaysia My Second Home Programme by the Ministry of Tourism. Is it true???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.