Your MP’s Question of the Week #54

Soalan Mingguan WR Anda ke-54

您的国会议员每周议题之#54

Installation of telco antennas on top of shops, apartments and houses …

Pemasangan antena syarikat telefon bimbit di atas kedai, rumah pangsa dan rumah …

装置电话中枢办公室于商店、公寓和房屋上方…

In my constituency, Wangsa Maju, and many other areas, it is noted that a great number of telco antennas and dishes have been sprouting up all over the place and they are uncomfortably close to the rakyat’s homes or places of work.

Di kawasan saya, Wangsa Maju, dan banyak kawasan lain, adalah didapati antena dan cakera syarikat telefon bimbit telah muncul di merata-rata tempat dan ia terletak terlalu dekat dengan rumah dan tempat kerja rakyat jelata.

在我的选区,旺沙玛朱,以及许多其它地区被注视到有不少的电话中枢办公室电线与反射盘随处涌现,这对于人民的住所及工作单位来说是极为不适地。

For example:
Umpamanya:

譬如:

In Taman Bunga Raya …
Di Taman Bunga Raya …
在Taman Bunga Raya

TBR

In Setapak Garden …
Di Setapak Garden …

在Setapak Garden

SG

In Desa Setapak …
Di Desa Setapak …
在Desa Setapak

DS

I understand that owners of buildings can collect thousands of Ringgit for monthly rental from these telco operators. However, what the public is not informed of is this: how dangerous are these electromagnet/radio waves pollution and transmission dishes and towers to our health?

It is believed that the electromagnet emissions may cause LEUKEMIA, BRAIN CANCER, SCLEROSIS and DEGENERATIVE DISEASES THAT AFFECT NERVE CELLS IN THE BRAIN AND SPINAL CORD. I am told that many lives have been scarified because of the electromagnet emission too near at the residential areas. One of the known victims was a young lawyer, the late Mr Mah Teck Cheong, who lived in Jalan Malinnja 2.

So the question for this week is:

Should the government implement an immediate ban on the haphazard installation of telco antennas, dishes or towers and conduct proper research on the impact of these installations on public’s health before approving and allowing telco companies to install them on rooftops of shops, apartments and/or houses?

Saya difahamkan bahawa para pemilik bangunan dapat menerima beribu-ribu ringgit untuk sewa bulanan daripada syarikat pengelola telefon bimbut. Akan tetapi, apa yang tidak dimaklumkan kepada pihak awam adalah : betapa bahayakah ancaman pencemaran elektromagnet/gelombang radio dan cakera serta menara pemancaran terhadap kesihatan kita?

Adalah dipercayai bahawa pancaran elektromagnet mungkin menyebabkan LEUKEMIA, BARAH OTAK, SCLEROSIS (penyakit yang menyerang otak dan tulang belakang yang mengancam kawalan otot, penglihatan) dan LAIN-LAIN PENYAKIT YANG MELEMAHKAN SARAF DI OTAK DAN TULANG BELAKANG. Saya telah dimaklumkan bahawa banyak nyawa telah dikorbankan oleh pancaran elektromagnet yang terlalu dekat dengan tempat perumahan. Salah seorang mangsa adalah seorang penguam muda, mendiang Encik Mah Teck Cheong, yang tinggal di Jalan Malinnja 2.

Oleh itu soalan minggu in adalah:

Patutkah pihak pentadbiran melaksanakan larangan serta merta terhadap pemasangan antena, cakera dan menara syarikat pengelola telefon bimbit yang tidak terkawal dan menjalankan penyelidikan terperinci atas kesan alat-alat tersebut ke atas kesihatan umum sebelum meluluskan pemasangan peralatan tersebut di atas bumbung kedai, rumah pangsa dan/atau rumah?

我理解到建筑物的拥有者可以从这些电话中枢办公室经营者中汇集到数千零吉的月租,然而,民众并没有与此同时被告知这些电磁体/无线电波、反射盘与反射塔对于我们的健康所造成的危害指数又是有多高的?

据信这些电话中枢办公室所发放出的电磁体会导致白血病、脑癌、硬化症以及会涉及到大脑与脊髓的神经细胞衰退。我被知会就因这些释放的电磁体太接近住 宅区的范围以致许多宝贵的性命因此被牺牲了,其中一位被知悉已故的受害者是居住于Jalan Malinnja 2 的年轻律师,Mah Teck Cheong先生。

因此,这周所引述出的议题是:

政府应当立即贯彻禁止这些电话中枢办公室天线盘与天线塔的装置并且在核准这些经营公司设置电线盘与电线塔于商店、公寓和房屋的屋脊上以前彻底地探讨有关装置对于民众的健康所造成的深远影响。

* Terjemahan oleh Lee Wee Tak – Ucapan ribuan terima kasih dari Wee Choo Keong

* 翻译员:Anonymous , Wee Choo Keong 致于万二分谢意

12 thoughts on “Your MP’s Question of the Week #54

 1. Ahmad

  Agree with immediate ban because it is affecting public health unless the telcos can prove that it is 100% safe. No more profits for telcos at the expense of public health.

 2. Mohd Noor Haji Jaafar

  Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan Syabas kepada YB Wee kerana membangkitkan isu ini.

  Saya bersetuju dengan pengharaman sertamerta kepada syarikat Telco memasang atena dan cakera di bangunan dan ditempat awam. Selain daripada masalah kesihatan wujudnya atena dan cakera mencacatkan pemandangan.

  Pihak berwajib terutama Kementerian Kesihatan patut membuat kajian samada pemasangan atena dan cakera tidak membahayakan kesihatan rakyat. Kajian tersebut hendaklah telus dan laporan kajian tersebut hendaklah diumum kepada orang ramai.

  Difahamkan pancaran elektromagnet mungkin menyebabkan Leukemia, barah otak, Sclerosis (penyakit yang menyerang otak dan tulang belakang yang mengancam kawalan otot dan penglihatan. Diharap pihak kerajaan akan serius dengan ancaman kesihatan tersebut.

 3. lee wee tak

  tatkala para peniaga lebih mementingkan keuntungan daripada kesihatan awam, maka bermulalah kiamat untuk kita semua

  penyakit barah sangat menyeksa kepada pesakit serta ahli keluarganya. Oleh kerana hendak menjimat kos pemasangan peralatan, atau kerana rakus mendapatkan pendapatan sewa yang berlebihan, maka perbuatan membunuh orang lain sanggup dilakukan

  bukankah ini bertentangan dengan semua ajaran agama? apakah tindakan DBKL serta Kementeriaan Kommunikasi ?

 4. Anonymous

  Mr Wee:

  I am really sorry for the late translation because i just surfed to your blog…holidays maa…rite…hihi**

  Hopefully the recent translations did not misrepresent your articles…

  “Wish all of you have a great MOTHERS DAY celebration” ^^

  with kind regards,

 5. One Eye Jack

  To Anonymous of 4:37pm

  Please keep it up and help YB Wee to reach the Chinese readers in Wangsa Maju. Better late than never. Excellent translation.

  But why keep yourself Anonymous? You can use a nick like “Translator” then we will “know” it’s you (you know what I mean) :-)

 6. lee wee tak

  Anom,

  let it be known that your command of Chinese and your translation work is most admirable.

  Keep it up, I am sure the Chinese readers will be able to get the benefit

  thanks and have a nice mother’s day too!

 7. Wee Choo Keong

  Anonymous

  Thank you so much for the translation. Your translation work is brilliant. I have been informed by a few friends that your translation work is first class. I agree with One Eye Jack that you should use a nick name so that we will know that it is from you.

  Thank you so much for the help. Happy Mother Day to you too.

  With kindest regards

  wee choo keong

 8. penduduk w.mlawati

  terime kasih YB kerana prihatin mengenai masalah ini
  saya berharap YB dapat membangkitkan isu ini ke peringkat

  parlimen, agar masalah ini dapat tersebar ke seluruh negara,kerna masalah ini bkn shj terdapat di wangsa maju

  malahdi serata bandar di Malaysia, agar penguatkuasaan dapat menyelesaikan masalah ini dan juga pihak Telco

  lebih bertanggungjawab dalam hal ini

 9. Anonymous

  One Eye Jack :

  Thanks for your words, i appreciate it a lot , i hope i can keep it up until the next Chinese translator take over if you all do not mind that

  lee wee tak :

  Thank you so much for your kindest words, pls , the translations I tembak tembak betul sahaja , i am still a learner…
  I was really impressed by the way you keeping up translate the articles , all the best to you

  With grateful regards

 10. Wee Choo Keong

  Telco Dishes & Antennas at Taman Bunga Raya, Wangsa Maju.

  Yesterday DBKL took actions to dismantle all the telco dishes and antennas in the shop houses at Taman Bunga Raya.

  On behalf of the residents, I would would like to say “Thank You” to Yg Bhg Datuk Ahmad Fuad bin Ismail, the Datuk Bandar KL and DBKL officers for acting in the interests of the public.

  I believe that there are other telco dishes and antennas in the residential areas in Wangsa Maju. I am compiling it and will be highlighting in my blog in due course.

  I would like to also say thank you to the readers of my blog and the residents of Wangsa Maju for helping me by highlighting such matter to me.

  With kindest regards

  wee choo keong

 11. Atat

  Dear YB Wee,

  I read your article with interest. You raise a very good point. I am sure you are aware there is a document prepared by the Malaysian Technical Standard Forum that address to a limited extent the exposure from the BTS. I am giving you the URL and you could pick the document from there.

  Click to access 4-004_2005_-RFEmissionControl_ofCellularRadioSitesTECH_STD_Rev1.pdf

  I think you will find the following article more useful although it is a applied in Australia.

  Click to access EA%20App%2012%20Electromagnetic%20Radiation%20Survey%20Report.pdf

  I met someone representing the body that gives approval for telecommunication infrastructure in Selangor some years ago (5 years ago). I remember, I was impressed although they still needed a lot of work to ensure public safety it was a good start. I can’t remember the name of the body but some of your friends may. Not sure if the organisation still exist but you could check because it was at the State level.

  As a telecommunication specialist I would like to inform you that the following parameters are critical when evaluating the safe environment: operating frequency, radiated power levels, number of BTS and duration of exposure (so having a transmitting station near a highway may mean a few minutes or seconds of exposure as compared to a home, school or hospital).

  Please email directly if you need any clarfication.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.