Parliament Questions Time, 19 February 2009

Grading of Session Court Judges …

Soalan:
(PR-1221-L17760)

Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta PERDANA MENTERI menyatakan mengapakah 30 orang Hakim Mahkamah Seksyen hanya di naik pangkat kepada Gred Khas C manakala Timbalan Pendakwa Raya yang tempoh perkhidmatan lebih singkat telah dinaikkan ke Gred Utama C dengan gaji dan elaun yang lebih tinggi dan adakah hakim ini di diskriminasi supaya mereka akan akur kepada Kerajaan.

Jawapan: ( OlehYB Dato’ Mohd. Johari bin Baharum)

Penyadang jawatan Gred Utama dalam sector awam melaksanakan tugas hakikinya dan pada masa yang sama melaksanakan tugas-tugas hakiki berdasarkan kepakaran.

Dari segi kemajuan kerjaya, tiada discriminasi yang wujud kerana penyadang-peyandang kedua-dua jawatan ini (Hakim Mahkamah Sesyen dan Timbalan Pendakwa Raya) berada dalam skim perkhidmatan yang sama iaitu Perkhidmatan Pegawai Undang- Undang dan terletak di bawah ketua perkhidmatan yang sama iaitu Peguam Negara.  Ini bermakna Hakim Mahkamah Sesyen berpeluang juga dinaikkan, pangkat ke mana-mana jawatan utama di Jabatan Peguam Negara berdasarkan merit seperti Timbalan Pendakwa Raya.

2 thoughts on “Parliament Questions Time, 19 February 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.