wee choo keong

Pengkhianat dan Perompak Negara” Part 2

Updates @ 10:00 pm 23-3-2012: Yours truly will be posting AJ & Rashdan: “What cost cutting?” & Rashdan abused of power – Part 4 later tonight.

Pernyata Rasmi Parlimen (Hansard) untuk Part 1 diSINI.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Dan yang lebih penting kita perlu ada satu jawatankuasa atau satu komiti untuk memutuskan apa-apa pelaburan, apa-apa investment yang berjuta- juta ringgit daripada Khazanah.

Saya hendak teruskan. Bukannya jual MAS Catering sahaja. Tan Sri Mat Nor ini jual apa lagi? Kompleks MAS di Sepang yang mengandungi 32 bangunan MAS yang dibina oleh MAS pada tahun 1998 dengan beratus-ratus juta ringgit. Dijual untuk hendak jadikan MAS ini sebagai satu asset light airlines. Bagus tetapi akhirnya kemudian menandatangani pula untuk satu list agreement dengan satu syarikat yang bernama Asset Global Network Sdn. Bhd. Tidak apa. Okey, bagus. Untuk berapa lama? Selama 57 tahun, 57 years, dengan izin.

Inilah yang sekarang sudah jadi Pengerusi MAS pula. Sudah naik standard. Dengan berapa sewaannya, dengan berapa sewaannya? RM78.8 juta pada masa sekarang setahun. Pada tahun yang akhir 2059 masa itu saya rasa Ahli Parlimen di sini pun sudah kemungkinan kita pun tidak ada dalam dunia ini. 2059 pada masa itu berapa, pada masa itu berapa? Jumlah RM125 juta setahun. Bagaimana MAS hendak boleh untung? Yang untung-untungnya semua bocor ke sini. Inilah kepintaran Bina Fikir ini yang di bawah Tan Sri Azman Mokhtar ini. Tidak apa. Yang dibuatkan semua ini, tidak apa. MAS ini memang sudah baik, sudah pulih.

Selepas itu pada tahun 2008, semasa Tan Sri Azman Mokhtar di Khazanah Bina Fikir ini yang diwakili pada masa itu yang diketuai pada masa itu oleh Mohamad Rashdan bin Yusof ini dijual kepada salah satu GLC kerajaan Maybank Berhad dengan harga RM8 juta, RM8 juta. Bina Fikir sebuah consultancy firm. Daripada 2001 sehingga 2008 dalam lapan tahun, setahun dia boleh nilainya RM8 juta termasuklah jualan Rashdan pun kroni-kroni Tan Sri Azman itu masuk ke dalam Maybank tapi tidak berapa lama ditendang keluar Rasydan. Ke mana terus?

Tendang keluar disambut dengan open arm oleh siapa? Tan Sri Azman Mokhtar dalam Khazanah sebagai Investment Director. Wah, pintar pula. Dalam dunia ini tidak ada sudah orang yang lebih baik yang lebih berwibawa dalam negara kita. Tidak adakah? Kena bawa konco dia masuk tetapi ada yang penting. Untuk apa, untuk apa? Untuk tujuan hendak bagaimana hendak cannibalize MAS. Hendak buat MAS pula sekali lagi untuk satu asset light airlines sekali lagi. Sebelum itu saya menyeru MACC dan semua agensi kerajaan untuk menyiasat transaksi terhadap MAS Katering dan penjualan kompleks MAS oleh Tan Sri Md Nor ini salah seorang pengkhianat negara juga ini. Memang betul pun dan selepas itu apa terjadi. Tiba-tiba kita semua dalam negara okey, MAS okey tetapi pada masa itu memang ada media kempen MAS ini dalam keadaan teruk, media kempen masuk dalam Star. Oh, MAS ini sudah hancur. Media kempen. News portal pun Malaysian Insider kempen terus terhadap MAS.

DR 19.3.2012 103

Tidak apa, kita tidak nampak lagi agenda mereka. Tiba-tiba pada 6 Ogos satu breaking news daripada Malaysian Insider. Wah ini satu news portal yang amat hebat. Dia semua tahu. Makluman yang ditulis dalam 6 Ogos 2011 itu amatlah with clinical accuracy, dengan izin. Clinical accuracy. Bersatu demi saham, berapa saham Tony Fernandes dapat berapa saham, AirAsia dapat berapa saham, MAS, Khazanah dapat berapa saham? Dua saham MAS tukar kepada satu saham AirAsia dan Tengku Azmil pun akan dipecat dalam 24 jam dan lain-lain. Kita pun baca, kemungkinan ini satu benda yang palsu.

■1720

Tiba-tiba pada hari Isnin 8 hari bulan, saham MAS dan saham AirAsia telah disuspend, digantung kerana ada announcement. Pada 9 Ogos, Tan Sri Azman Mokhtar dan Tan Sri Md Nor, Rashdan datang sain agreement iaitu agreement MAS-AirAsia share swap – ‘S-U-A-P’ lah, saya nampak sekarang ini. Tan Sri Azman Mokhtar…. Wah! menguar-uarkan inilah terbaik untuk MAS, untuk hendak save MAS, untuk menyelamatkan MAS dan mereka menggunakan perkataan yang baru pula. Sekarang ini bukan MAS Airline. Sekarang ini jadi comprehensive corroborative framework. Fuh! Perkataan besar dan saya pun tidak berapa faham. Ini untuk consultant sahajalah menggunakan CCF perkataan pendek. Selepas itu apa berlaku? Apa yang terjadi kepada MAS? Bukannya untuk menyelamatkan MAS tetapi semata-mata untuk menyelamatkan AirAsia yang kita nampak.

Pada 14 Ogos 2011 – sebelum itu Tony Fernandes telah membeli Queens Park Rangers Football Club (QPR) di London. Pada 14 Ogos 2011 – tujuh hari sahaja, konco Tan Sri Azman Mokhtar ini lari ke London. Untuk apa? Untuk membayar atau untuk menandatangani satu sponsorship agreement bernilai RM18 juta untuk home jersey QPR. Sedangkan Genting membayar kepada Aston Villa RM17 juta sahaja dalam masa yang sama untuk dua tahun. Home and away dan semua publicity tetapi MAS membayar RM18 juta dan yang dapat away advertisementnya, belakang dan depan… [Menunjuk belakang dan depan baju] Adalah AirAsia. Boleh dapat semua advertisement dan dibayar oleh MAS. MAS cuma di Loftus Road, dalam stadiumnya sahaja. Inikah untuk menjaga kepentingan MAS? Memang tidak. Pada masa itu MAS dalam keadaan bleeding, dengan izin. In a state of bleeding, sakit. Luka yang teruk, yang parah tetapi boleh menggunakan wang sebanyak itu. CCFlah…. CCF.

Selepas itu benda ini sudah terbongkar dan Tan Sri Azman berkata dia sokong. Ini adalah pelaburan yang sangat baik, yang membawa nilai yang banyak. Pada masa itu QPR kena 4-0. Memalukan! Sekarang saya rasa QPR pun tidak lama jatuh ke division ten. Pada lima atau enam hari kemudian, di Hilton Hotel, kami bertemu dengan Tan Sri Azman Mokhtar. Dia di dalam keadaan yang teruk sebab mendapat tekanan, dihentam dalam blog dan sebagainya. Beliau berjumpa dengan bloggers termasuk saya, Rocky Brew, another big… outside the box, apa nama dan Malay Mail. Apa dia cakap bila kita tanya mengenai dengan share swap ini? Dia sendiri bercakap bahawa ini AirAsia X Sdn. Bhd. punya 10% option. Untuk membeli 10% AirAsia X Sdn. Bhd. ini adalah a dodgy deal. Baguslah kita dengar a dodgy deal ini.

DR 19.3.2012 104

Memang, kalau a dodgy deal memang kita tidak akan beli tetapi beliau terus melantik consultant pula. Invest Stanley Morgan Investment Bank untuk menilai saham AirAsia X Sdn. Bhd. dan sekarang beli juga. Apa ini? Pada 24 Ogos 2011 apa MAS buat di bawah Rashdan, kroni kepada Tan Sri Azman ini? Apa dia buat? Sebelum itu dia terus terminate Firefly punya full load flight. Pada masa perayaan hari raya, beribu-ribu pelanggan jammed. Semua perlu ke AirAsia X. Bukankah ini menjejaskan pendapatan Firefly? Akhirnya kepada MAS. Tidak mengapa.

Pada 24 Ogos 2011, Rashdan ini juga menamatkan routes daripada Johor Bahru ke Kuching dan ke Kota Kinabalu. Ini adalah route yang amat profitable sekali. Routes itu diberhentikan, kerana apa? Kerana route Firefly ini telah threaten the existence of AirAsia dan AirAsia X. Pada bulan September, satu pengumuman telah dibuat oleh Rashdan bahawa Firefly Jet Services perlu ditutup. Kenapa? Firefly ini telah untung banyak sehingga staf mereka telah mendapat lapan bulan bonus tetapi konco-konco ini boleh beritahu kepada PAC, Yang Berhormat Kota Belud ada, kata Firefly rugi RM89 juta. Saya harap kementerian juga siasat perkara ini. Buat satu audit sama ada benar atau tidak dan PAC tolong siasat dengan baik perkara ini.

Pada Oktober 2011, timbul satu masalah yang amat besar untuk MAS di mana Rashdan pada masa itu melantik satu consultant firm yang bernama PlaneConsult ini. PlaneConsult ini juga konsultan kepada AirAsia dan juga AirAsia X. MD kepada PlaneConsult ini siapa? Corner McCarthey. Dia menjadi Direktor dan co-founder of AirAsia. Sekarang menjadi konsultan dalam MAS. Oleh sebab itulah jadi huru- hara. Conflict of interest! Pelbagai conflict of interest. Nanti saya akan terangkan satu persatu.

Pada 4 Januari 2012, pada Oktober itu untuk panggil dia review sahaja. Pada 4 Januari 2012, PlaneConsult ini formerly dengan rasminya dilantik sebagai konsultan kepada MAS. Tempohnya sehingga 30 April 2012, tidak berapa lama lagi. The working method adalah untuk “to identify individual to head division in MAS after MAS has been restructured”. Consultant feenya berapa? RM2.5 juta atau Euro 651. Ini tidak termasuk value added tax, tidak termasuk duty, tidak masuk hotel charges, makan dan salary pun tidak masuk lagi itu. Kontraknya saya ada. Kalau mereka berani nafi, semua dalam blog saya. Dia berani nafi, kita akan keluarkan semua perjanjian itu. Apa yang lebih aneh. Sebagai MD, dia punya CEO MAS boleh melantik direktor di dalam PlaneConsult bernama Shane Nollan.
■1730

Sebagai apa? Commercial Director of MAS. Acting Commercial Director of MAS. Berapa ratus ribu dibayar? Saya percaya sekurang-kurangnya RM50,000.00 hingga RM100,000.00 sebulan. Tidak termasuk dalam itu consultancy fees charge dan sejam consultancy fee chargenya, berapa, 500 Euro, untuk corner? ini dan pegawai seperti Shane Nolland ini termasuk seorang lagi Andy Holmes juga masuk dalam MAS. Dia hendak pulihkan okey kita kata baik tetapi nampaknya semua conflict of interest. Yang dia identify individu-individu dari mana? Daripada AirAsia semua.

DR 19.3.2012 105

Yang pertama, mereka identify siapa? Norzalida Ahmad. Dia siapa? Niece of Datuk Kamarudin Melanun, ‘Meranun or Melanun’ tidak sure… [Disampuk] Melanun…? Okey, saya percaya Yang Berhormat Kota Belud, Melanun. Niece kepada dia, dan juga adik kepada siapa? Zaman Ahmad, sekarang ini Director of Passenger Experience and Technology. Dalam mana?… AirAsia, yang pertama.

Yang kedua, pada akhir bulan Februari, lantik PlaneConsult, was identified, siapa? Azhari Dallan sebagai ketua kepada MAS Engineering. Dari mana? AirAsia. Yang ketiga ini lebih penting. CFO satu jawatan yang amat penting dalam MAS. Boleh dikatakan The Heart of MAS, dengan izin. Lantik siapa? Rozman bin Omar sebagai CFO, dari mana? AirAsia juga. Saya dengar-dengar tidak lama lagi hendak masuk Kathleen Tan, hendak masuk semua kepada MAS. Inilah CCF dia orang.

Jadi, saya sangat itu aneh dan saya amat khuatir kepada MAS sekarang dan apa terjadi? Tindakan yang hendak diambil sekarang untuk apa? Hendak restructure MAS hendak tubuhkan satu syarikat yang baru – MAS Sdn. Bhd. yang akan ditubuhkan pada – start operasinya 1 Mei 2012 tetapi sebelum itu baru-baru ini kita dapat khabar dalam surat khabar bahawa AAX Sdn. Bhd. telah terminate dia punya flight daripada London, Paris dan Mumbai kerana fuel cost tetapi dulu tidak complaint fuel sebab cost yang sama. Dapat untung banyak tinggi sekarang kerana fuel cost.

Saya percaya dia sudah hendak lingkup sudah. So, 30,000 passenger ini diuplift oleh siapa, oleh MAS dan kita sudah tahu saya sudah ada bukti keluar dalam blog laporan polis sudah dibuat di Kampung Baru, Subang. Report number pun sudah ada 1080 pada 16 Mac 2012. Sehingga hari ini polis masih tertidur tidak ambil tindakan. Sampai statement saya pun tidak dirakam. Inilah bersekongkol.

Tuan Yang di-Pertua: Masa Yang Berhormat, masa.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Belum lagi Tuan Yang di-Pertua, sedikit lagi.

Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat apa belum lagi. Apa yang tertulis di sini

4.58 petang

mulai sekarang sudah 5.34 petang.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Tuan Yang di-Pertua saya untuk lima minit hendak gulung, gulung. Hendak gulung sekarang saya sudah.

Tuan Yang di-Pertua: Okey saya bagi satu dua minit lagi.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Okey, okey itu panjang juga seperti Yang BerhormatSri Gading itu. Tuan Yang di-Pertua, yang penting ini MAS uplift passengernya. AirAsia X punya passenger dengan zero fare, kosong fare. Berapa ribu? Ada 30,000. Sekarang Texas pula cancel berapa puluh ribu pula. Bukankah ini satu konspirasi terhadap MAS oleh konco-konco Azman Mokhtar, oleh plane consult Mat Saleh ini. Untuk menghancurkan MAS.

Ahli-ahli Yang Berhormat fikir dengan baik ya. MAS ini adalah satu ikon negara kita. Satu national carrier kita. Jangan biarkan MAS kita dihancurkan oleh puak-puak ini termasuk Azman Mokhtar, Rashdan. Berhentikan semua kegiatan. Jangan tubuhkan new co ini kenapa hendak tukarkan nama MAS dan gunakan MAS Sdn. Bhd. yang digelarkan oleh Rashdan, My Airline, My Set Up, you want to join me. Who is he? He is itu konco itu Azman Mokhtar and seorang pengkhianat negara, perompak negara.

DR 19.3.2012 106

Saya harap MACC, MYCC, SC, Bursa Kuala Lumpur ambil tindakan dengan segera dan sampai hari ini SC, Bursa KL masih belum ambil apa-apa tindakan terhadap share swap ini di mana harga saham AirAsia itu naik melambung sebelum share swap itu pada 9hb Ogos dan selepas itu dia buka share itu jatuh harganya. Mesti ada insider trading dan Yang Berhormat Pasir Salak pun setuju, Yang Berhormat Kota Belud pun setuju dan Yang Berhormat Menteri kenapa sampai hari ini belum ada jawapan daripada SC.

So, saya harap SC ambil tindakan terhadap ini dan saya merayu kepada Perdana Menteri beliau telah menyatakan bahawa beliau akan mengambil tindakan untuk reverse. Memang baik kita semua setuju untuk menjaga kepentingan MAS. Jangan diberi perompak ini Rashdan, Tan Sri Md. Nor, Azman Mokhtar bukan perompak sahaja, pengkhianat negara. Hancurkan MAS. Now they are robbing and wrapping MAS. Wrapping MAS now dan saat yang kita bercakap di sini, saya bercakap di sini mereka gunakan kegiatan untuk hancurkan MAS, wrapping MAS sampai di Itali. Pekerja MAS telah protest terhadap tindakan mereka dan mereka telah ada satu sit ini daripada 13 Mac 2012 sampai ke hari ini dan mereka maklum kepada saya bahawa mereka will not give ini, they will not give in they will fight and they will exposed what this has been doing di Itali. Mereka telah tutup flight Itali juga. Untuk apa? Untuk hendak beri AirAsia pula.

So, inilah satu perkara yang amat penting. Memang MAS ada masalah, ada masalah banyak masalah. Banyak kebocoran seperti MAS Catering seperti MAS Complex yang dijual 30 bangunan dijual dan dilist balik 25 tahun kontrak itu semua kebocoran. MAS tiap-tiap tahun dapat revenue RM18 bilion. Memang ada tetapi MAS masih rugi kerana apa? Kerana kebocoran kerana ada banyak ‘Panamera Dead Woods’ dalam itu. Wafi, itu AJ, Ahmad Jauhari sekarang, Rashdan, Mohd. Nor ini semua dahulu jadi Bina Fikir sekarang menjadi…

Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat, Yang Berhormat yang tengok selalu sebelah situ sebab apa?

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Sebab itu Yang Berhormat Pasir Salak selalu sahaja..

Tuan Yang di-Pertua: Sini, sini menghadap sini Yang Berhormat… [Ketawa]

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Minta maaf, minta maaf Tuan Yang di-Pertua saya bukannya hendak…

Tuan Yang di-Pertua: Menghadap sini saya menentukan masa… [Ketawa] Okey seminit dua lagi sila gulung.

Dato’ Dr. Mohamad Shahrum Osman [Lipis]: Macam kami ini ada share pula.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Tuan Yang di-Pertua saya nampak Yang Berhormat Pasir Salak amat handsome.

Dato’ Abd. Rahman Dahlan [Kota Belud]: Saya pun tidak ada share dalam MAS.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Dan juga Yang Berhormat Kota Belud. Tidak ada share memang. So, ini kita perlu ambil tindakan dengan segera.

DR 19.3.2012 107

Saya merayu ini satu isu yang serius, satu isu negara. Kepentingan terlibat kepentingan negara. Kita perlu ambil tindakan dan kerajaan khasnya Perdana Menteri tolonglah ambil tindakan dengan segera. Berhentikan semua kegiatan untuk menghancurkan MAS. Berhentikan pelantikan plane consult ini yang penting sebab conflict interest ini penuh nampak dengan jelas kerana ia juga consultant kepada AirAsia dan pengarahnya juga kepada AirAsia jadi co-founder.

■1740

Tuan Azan Ismail [Indera Mahkota]: Yang Berhormat Wangsa Maju, boleh tanya?

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: So, bagaimanakah satu plain consult ini, konsultan ini boleh beri sumbangan yang baik, cadangan yang baik, rekomendasi yang baik untuk membaik pulih MAS? Mereka akan hancurkan MAS.

Tuan Azan Ismail [Indera Mahkota]: Boleh saya tanya, Yang Berhormat Wangsa Maju?

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: So yang penting, Perdana Menteri perlu berhentikan plain consult ini dengan segera. Saat ini juga seboleh-bolehnya.

Tuan Yang di-Pertua: Saya pun barangkali terpaksa berhentikan Yang Berhormat dengan segera… [Ketawa]

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Ya. So saya harap…Tuan Yang di-Pertua: Bagi laluan dulu sama Yang Berhormat Indera Mahkota, selepas itu jawab dan selepas itu Yang Berhormat gulunglah.Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Okey, okey. Dengan cepat. Okey silakan dahulu.

Tuan Azan Ismail [Indera Mahkota]: Okey. Saya hendak tanya Yang Berhormat Wangsa Maju. Adakah Yang Berhormat Wangsa Maju ini bermaksud ada dua perkara besar? Pertama berkenaan dengan insider trading. Ini perkara besar. Bukan perkara yang main-main. Jadi saya hendak tanya Yang Berhormat Wangsa Maju. Adakah Yang Berhormat Wangsa Maju tidak berpuas hati yang ada satu jabatan kerajaan tubuhkan. Kalau Yang Berhormat Wangsa Maju kata ada masalah kebocoran apa semua. Kalau diteliti, memang kerajaan tubuhkan satu jabatan, gabungkan pihak polis, SPRM, Lembaga Hasil Dalam Negeri, Kastam dan ada dua tiga agensi lain. Adakah Yang Berhormat Wangsa Maju tidak berpuas hati kerana kes ini tidak dimasukkan dalam siasatan ini ataupun maksud Yang Berhormat Wangsa Maju hendak minta bentuk macam mana untuk kendalikan kes ini?

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Terima kasih….Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat Indera Mahkota.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: …Sahabat saya, Yang Berhormat Indera Mahkota bahawa perkara ini memang saya setuju. Saya sedar perkara ini tetapi ada banyak pertubuhan sekarang yang ditubuhkan. Saya dengar juga ada satu special committee yang ditubuhkan dalam AG Chambers di mana menyiasat soal Money Laundering Act ini di mereka mengambil tindakan dengan arbiter action sahaja. Itu ada satu dan ini yang satu lagi. So yang mana saya tidak faham. Akan tetapi yang sebaik- baiknya kita ambil tindakan dengan segera berhentikan pelantikan plain consult ini dengan segera.

DR 19.3.2012 108

Pada hari ini juga berhentikan. Itu satu conflict of interest yang amat jelas dan kemudian kita baik pulihkan MAS dan lantik orang yang berwibawa, yang penuh dengan experience dalam aviation industry. Bukannya tiap-tiap kali MAS ada masalah, kita bawa MD yang baru, Yang Berhormat Dato’ Sri Idris Jala, aviation tidak ada, tidak ada experience, pandainya asset sleeping jual barang sini, jual barang sana...

Tuan Yang di-Pertua: Terima kasih Yang Berhormat.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Yang kedua, Datuk Kamarudin boleh tahan sikit. Dia orang dalaman…

Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat, terima kasih.Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Ya, sikit sahaja. Injuring time sedikit saja.Tuan Yang di-Pertua: Ini kalau sedikit, sedikit, sedikit, lama-lama jadi bukit. Gulung.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Masukkan…

Tuan Yang di-Pertua, satu minit, hendak habis sudah. Gulung. Dan AJ masuk, sekarang Ahmad Jauhari masuk, sama juga. Jual aset. Bukannya mereka hendak baik pulihkan MAS tetapi hendak pecahkan MAS. Mereka sekarang ini hendak jual apa? MASKargo, MAS Engineering, kerana apa? Kerana Tan Sri Tony Fernandes hendak, AirAsia hendak. MAS Engineering untuk apa? Untuk hendak service airplane kepada pesawat AirAsia di mana biasanya MAS charge kepada airline yang lain USD46 per hour. Untuk AirAsia, USD25 per hour, untuk aircraft maintenance, masa biasa untuk airline yang lain ialah 12 jam tetapi untuk AirAsia lapan jam. Kalau MAS tidak habis dalam lapan jam, AirAsia tidak perlu bayar service charge. Untuk aircraft due for ‘C’ check

Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat, Yang Berhormat. Yang Berhormat.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: ‘C’ – ‘C’ check untuk hanger. Untuk charge. Untuk charge biasanya RM300,000….Tuan Yang di-Pertua: Yang Berhormat! Panjang lagikah ini, Yang Berhormat?

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Charge yang kepada AirAsia sebanyak RM80,000. Inilah. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Minta maaf sebab ini perkara yang penting. Thank you very much.

Tuan Yang di-Pertua: You see, Yang Berhormat. You are really putting me on the spot because as much as I would like to listen to what by you saying.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: No, I am helping you Tuan Yang di-Pertua.

Tuan Yang di-Pertua: Yang lain pun mahu bercakap juga kecuali Yang Berhormat Petaling Jaya Utara setuju you panjang ataupun Yang Berhormat Kuala Selangor. Kalau Yang Berhormat Kuala Selangor mahu bercakap lima minit sahaja, boleh. I don’t have any problem on that but they are starting looking at me already. Yang Berhormat Gopeng sudah berdiri.

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju]: Minta maaf, Tuan Yang di-Pertua.

Sila baca teks ucapan diParlimen mengenai “Gang of Two” dan “Media Taking Sides”.

41 thoughts on “Pengkhianat dan Perompak Negara” Part 2

 1. Well said mr yb..time is ticking n yet nothing was done to stop this ccf.r they still sleeping,come on govt now is the time yo end this episode…

 2. Just to let other staff aware that the management is looking into fallback procedures in case of picket or stop-work really happen soon after the ‘unfavourable important announcement’. GUAM (unions in MAS) should make it public of the intention to do so, please consider stranded passengers will be the victim. Minimise the impact on customers, think of a one day HQ disruption will affect 3 days operations worldwide. No backup procedures will work; this industry requires skillful personnel, licenses, permits etc to make the system works. ICAO will never allow unauthorized person even to load a bag into an aircraft (no more recoverable by Wataniah or Dusun Tua guys).

  Staff should not take MC on that day even though offered by sympathetic doctors, please stay together regardless you are a pilot, operations officer or baggage handler.

  Most importantly, is GUAM serious?

  1. Bro, please do inform us… Via this blog is sufficient… You have my support… I think the MH staff do fully support this…

 3. AJ How is your good life in MAS? It must be very nice in drawing big salary and perks.

  Please answer all the question that have been posted by YB on 27 March. We are all ready to hear your answer. Please don’t cancel the meeting.

  All MAS staff please go to MAS Komplek and confront AJ. Hope that Md Nor, the Pariah and, of course, that crony Rashdan.

  Lets turn up in big number. Head of Departments please don’t stop your staff to attend the meeting. It is our future including yours. It is the time for us to stand for our right. We have been push around for too long. WAU and now another WAU. That bloody Md Nor please turn up. Tell us all about MAS Catering 25 years contract and 57 years lease agreement. You vloody shorty. If you are a man please turn up.

 4. Kunyit Hidup
  GUAM is serious. At same time, what you said is also very true, whatever action taken cannot inconvenience our passengers and customers because we cannot destroy the airline that we are fighting hard to save.
  Because this is our strength, the services that we are capable of giving, that is now conveniently used by unscrupulous crony journalist in NST to say that
  “staff are motivated and committed” that’s why our OTP is above 90% and the Unions are just “making noise”. It is high time we all BOYCOTT the NST, STAR and the EGDE for being mouthpiece of the robbers-cum-cronies.

 5. The PENGKHIANAT has hiden agenda. The CCF was about restructuring of MAS. According to the consultancy agreement of PlaneConsult, the Mat Salleh idiots were paid “TO IDENTIFY INDIVIDUAL” for the “RESTRUCTURED” MAS. Individual the bloody MAT SALLEH identified so far were from only only AirAsia. Bloody bast.rd! This was far too much. The Mat Salleh thought that we are stupid.

  People let fight the Mat Salleh and the instruments (AJ, Md Nor and the Amok’s crony Rashdan). Now all instructions were verbal to avoid paper trail. All MAS staff must insist that all instructions must be in writing otherwise they do anything because you will be blame for it.

  27 March we must all get ready to attend the meeting with AJ and insist that “the asset stripper” the bloody md Nor Yusof to attend to answer the questions on the stripping of MAS assets.

  They must be thought a lesson once and for all. Threw them out of MAS forever. Make sure that they cannot step foot in MAS. Enough is enough.

 6. Kunyit Hidup…you are right, we can’t inconvenience our passengers. whatever happen “Customer Comes First”…..not like PM….”Rakyat Dikemudiankan” but “CCF/Share Swap Didahulukan”.

  All MAS staffs must turn up for during the “Turun Padang” by AJ, wish I could be there. By the way, where will the location of AJ’s “Turun Padang” be? All I knew was it will be on the 27 MArch 2012 at 10.00 am (if I was been informed correctly).

  Well let’s hope bosses will not stop staffs from attending this “Turn Padang” because they always have this famous tagline “UNABLE TO RELEASE STAFFS DUE TO OPERATIONAL REASON”, have read and seen this tagline for 30 over years.

  Md Noor, Rashdan a.k.a Ithcy Dan and the rest of the Pariah TF croonies, Kalau you all berani and have the “balls” turun padang sekali with AJ. Don’t worry the staffs will not beat you up ot hit you because all you croonies are just too filthy and stniks, that they dare not even get near or touch you idiots.

 7. Pengkhianat and Perompak, time is running out for you! Better pack your back and run. You are naked now. We all know your agenda. You have been cursed daily by MAS staff.

 8. Can someone in MAS expose what has been paid to BinaFikir in 2002 for the CONsultatn work on WAU? What else did the bloody that Malu Md Nor Yusof sell? He should sell his aging wife if still marketable. Otherwise he can sell his daughter!

  MAS belongs to the Malaysians and it is not for Md Nor or Rashdan to sell to raise fund to pay the Consultant fees. Saving MAS is not by asset stripping but looking into the leakages like paying huge salary to the sleeping advisor, chairman, CEo and Deputy and other top ranking officers like Rozman Omar, Nor Zalida Ahmad, Azhari and other Panamera Deadwood.

 9. Lets see what else The Star under Ho Kay Tat, Wong Chun Wai and Wong Sai Fong are going to publish about the Pengkhianat. These three are so oblivious of the obvious robbing of MAS. Oi! the 3 belaci, why are you not writing about the stripping of MAS assets by Md Nor Yusof, Rashdan and Azman Mokthar under WAU?

  What about the 25 years agreement for LSG Sky Chef? These 3 belaci thought MAS staff are stupid. Now they have been exposed by Another Brick in the Wall. It is a must read article because the 3 belaci have been stripped naked. They have been far too much. publishing propaganda instead of news. Chuah Soi Lek what are you doing doing about these 3 BELACI?

  read this: http://anotherbrickinwall.blogspot.com/2012/03/media-taking-sides.html

 10. Anak Malaysia Tulen

  Ko betul-betul Anak Malaysia Tulen. Si Pariah, amok n the geng memang patut malu dengan pekerja MAS. Dengan kehancuran MAS yang mereka lakukan..

  MEREKA MESTI MINTA AMPUN DAN MAAF PADA SEMUA PEKERJA MAS…sanggup kah mereka??

 11. Tan Sri Md Nor Yusof. Please discard your title. So is Amok. Tan Sri are for those Malaysians that have contributed to the nation. What were your contributions? Instrumental in asset stripping of MAS to benefit cronies of relative of the Sleepy Head and the 4th Floor.

  Tak tahu malukah? Keluarga kamu pun telah dicaci dah!

  Md Nor please resign. There is no point for you to be in MAS. there is no more respect left. who is your self respect? You are just the chairman of Panamera Deadwood Department in MAS.

 12. I heard that the picture in Admin 1 Building is now very different from before.

  There was a red Ferrari, Porsches and other luxury cars parked there.

  Lanun bermaharajalela.

 13. The LANUNs whee are you? Are you all not ashamed of yourself after the WAU? You have sold MAS properties MAS komplek and hen leased it back for 57 years at RM78 million. This was how this stupid Md Nor, Rasshdan adn Amok did under Bina tak Fikir WAU.

  You all are real basta.d and sons of a real real bitch. Get out of MAS Md Nor, Rashdan and AJ another good for nothing crony. We will carry onto expose you basta.rds!

 14. Ya Allah, ku nak cadangkan kalau betul AJ, AJ n The Geng nak “turun padang” pada 27 Mac , itu adalah berita amat baik dalam minggu ini. Bukan senang nak tengok muka perompak dan pengkhianat Negara!

  Apa kata teks ucapan YB ini di sebarkan kepada semua staf MAS dan desak si pengkhianat ni untuk menafikan segala apa yang dinyatakan di dalam hansard parlimen NI ADALAH SALAH DAN TIDAK BENAR.

  Aku cabar samada si Md Nor, Pariah, AJ , Melanun, Amok ke atau si Rasdan untuk menafikan apa yang telah dibangkitkan di Parlimen pada 19-3-2012 kalau tidak Sg Bulah adalah rumah kediaman terbaik untuk mereka. Amin!

 15. Tan Sri md Nor, AJ, Rashdan, Rozman, Shane Nollan and Azhari where were you? Hardly see your shadow in MAS? No more bullshit after things have been exposed. Everybody in MAS are praying for your demised. We are sure that God will answer all our prayers because we are the victims of your actions.

  Of ya, forgot to say about the pariah. He is of course included in our prayers.

  Perkerja MAS marilah kita besama berdoa supaya MAS diselamatkan dan sesiapa yang terlibat dalam agenda untuk memusnahkan MAS mesti dihukum.

 16. sekarang tak nampak hantu-hantu di Pejabat MAS. Kenapa????????

  Sudah malu dengan jual harta MAS dengan senyap. Semua perkerja mesti berdoa supaya mereka menerima apa2 yagn mereka buat kepada MAS daripada 2002 hingga kini. Pengkhianat2 mesti menghadapi segalanya!

 17. WAU logo of MAS the RED & BLUE is representing the colour of our national flag…. changing it into totally blue is an insult to all MALAYSIAN!! Direction of the WAU have also been changed, move backwards…. ALL MAS Staff should stand & united & DEMAND the logo to be revert back during the turun padang on 27 March 2012. DONT STOP THE DEMAND ON THAT DAY until agreed by them….

 18. Y.B…thank you so much for your sincere efforts and commitment in pursuing this AA/MAS share-swap issue…it is very clear that you are covering every angle and pushing to the limits all avenues to open up the eyes of ‘people that matter’ but sadly, as in so many other matter of public interests they remain blind, deaf and arrogant….

 19. YB

  Further to your expose on the sit-in in Italy, I hope they are reading this and will inform all our comrades in ALL stations in Europe, South Asia, South East Asia, China etc that they who are doing the reservations and ticketing functions will SOON also be terminated, and these services will be OUTSOURCED to vendors, at much higher costs than the wages currently paid to them.
  Back in Malaysia, there is a whisper that a certain Board member is interested in the MAS Call Centre – good money if he get the outsouce contract, then charge MAS exorbitant rates for services, compared to the wages MAS is paying to its staff now. No prize for guessing which Board member, his office is just down the road in Subang.

 20. Well Pecah Tembelang, you sure got it RIGHT. Even now the MAS Call Centre has been outsourced to some company and these staffs from this company is know as BRAND Staffs. How far is true I am not sure but these BRAND staffs are paid by the hour.

  I did make to calls to the Call Centre and many times it’s been answered by the BRAND staff and I can tell you they are terrible because they can’t even answer simply questions like can I book a Firefly ticket with MAS. Guess what they make me wait for more than half an hour and then said NO. Furthermore, most of the time these BRAND staffs are ZERO when comes to reservations knowledge. If you were to make a reservations, they will asked you to hold on for more than 6 times because they said they will check with their officer.

  So you can imagine if it’s been outsource to vendors, what is going to happen to MAS Call Centre? Thye answer is…….you people knows better.

  Whatelse does all the Pariah and his croonies what? All you Panamera Deadwood, don’t get angry if people call you celaka, asshole, idiots, blood sucker, croonies, pariah…etc…etc because all you binatang sure deserved names like that.

  YB, sure name you all RIGHT….PENGKHIANAT & PEROMPAK NEGARA!!!!

 21. Bravo, another coming for Amok’s crony! Heard Amok’s crony not in town but I am sure that his ball carrier in MAS and his secretary will tell him about it. Surely, as a crony, he should be checking the blogs to look after his master, Amok!. Anyway crony Rashdan, just in case you do not have YB’s Blog address here it is for your easy access! weechookeong.wordpress.com

  That is also for he master of WAU, Tan Sri Md Nor Yusof. The on ewho was responsible for selling MAS Catering and Mas Komplex and sign another two agreement for MAS catering for 25 years an 57 years for Mas Komplek. WHy are you so quiet Md nOr. I thought that the Star and MalaysianInsider were at your disposal to publish your bullshit!

  Come on Md Nor, call a PC to tell Malaysians how good was the 25 years MAs Catering contract and the else agreement for 57 years that MAS had to pay about RM78.8 mil a year. Ptui! PTUI! Better throw your TanSriship into the trip, Buat mall kepada Agung.

 22. And to thank Tun Abdullah Badawi for the 25 years catering contract that MAS gave to his brother, former MAS Chairman Tan Sri Munir appointed Tun Abdullah as Advisor to MAS. Tun is paid RM 15,000 per month until today and MAS built an office for him in Precint 3 Putrajaya.

 23. Tub Abdullah has been paid by MAS to SLEEP ok! Until now he has not uttered a single word about the secret share SUAP and CCF. Gaji buta sahaja, Has was taking advantage to just to enjoy the monthly sorry of RM15 K plus all the perks, and a nice office. Shameless idiot.

  He screwed up the country just after 1 term in Office

  1. sdr, Part 4 is for “What Costing Cutting”. Will be posting the Part 4 soon. Fine tuning it now.

   thank you for your contribution.

   Regards

   wee chooo keong

 24. Hoi MAS, bodoh sombong kah?

  Kalau dah tercunggap2 bleeding nak mampos, apa bongkak sangat bagi discount kepada Air Asia X dan Air asia untuk menyelenggara pesawat mereka dan uplift pemumpang mereka. Awak tu dah sakit. Sedarlah diri. Orang yang tenat bagi darah kepada orang yang mengaku diri dia sehat.

  In this case where MAS has the upper hand cos noone wants to uplift their passengers or maintain their aircraft, MAS should have at least insisted on a premium over market price cos MAS runs the risk of not being paid for the services rendered. At the very least, MAS should have insisted on market or industry mandated pricing protocol cos that is what other airlines would charge AAX for uplifting their passengers. This would be a good shot in the arm for MAS and I can see how CCF can help MAS. But it is clear that CCF is all about raping MAS.

  I thot Air Asia/X is financially strong or at least stronger than MAS. So was it MAS who benovelently offered the discounts or was it asked by Air Asia? Eitherway, no wonder MAS is going down the drain and Air Asia is triving.

  It also serves to support that AAX could not have carried the 30,000 passengers because they cant afford to pay the landing fees by these airports and the fees already owing to these airports.

  Lets see when Singapore will impound their aircraft for not paying for the maintenance on their aircraft.

  Their whole business model is built on lies and deceit.

  Tony, Tony, Tony congratulations you have now found have another sick cow to milk to save your skin. You are one dirty bugger.

 25. Sad with what happen to MAS now. Its our national carrier and they deserve to be given priority than other airlines in this nation. I travel quite extensively and always feeling home sick when I’m away from my family esp when I’m away for weeks. But the moment I saw MAS aircraft at the airport, it always bring tears, cause I know, I’m home-finally. Thats the feeling I always have when I see MAS flt- home!
  To MAS staff, Capts and Crews- keep your spirit high. I pray for your success.
  Amin

 26. There will be a change in Management level in the MAS Call Centre and the VP of Distribution been told to leave MAS. Even the MAS Call Centre Manager been moved out from the MAS Call Centre. So now there will be a new team of management people taking over the running of the MAS Call Centre.

  So is this another one of bloddy AJ and Itchy Dan’s plan? Any out there any idea what is going to happen to the MAS Call Centre when these so called new manaement team when they take over?

  1. Really, in the middle of the multi-million dollar Call Center Transformation Project undertaken by the previous head of distribution.

  2. From what I know, he may not be a Panamera Deadwood but certainly, a Porsche Cayenne, Two BMWs and Two Bungalows Deadwood who spends most of his time overseas on duty travel.

 27. To MASEU, please bring the picket and no more negotiation since we know the truth. what are you waiting for now? prove to them that the union very serious and not useless to stand for your members right. dont act like the perompak and pengkhianat negara like PONDAN brainless which is none of them able to come forward to answer YB Wee question and not even Najib as Chairman in Khazanah can answer including his slut hooker fat wife. my suggestion, on 27th of march boikot the turun padang (if) and bring along your banner infront of either MAA or MAS support building. MAS citizen already sick of the idiot drama king and their stupidity. Y dont you send email to all the members to fight for their right.
  MAS staff, baling jer telur kat diorang terutama AJ (Anak Jalang). tak pun baling jer batu kat keta diorang sebagai tanda protest! Leave MAS money and MAS business alone. YB, I did my part already and thanks a lot. now their union to go for aggresive fight.

 28. Anak Malaysia Tulen
  The former VP was asked to leave abruptly by none other than Shane Nolan, the “acting” Commercial Director. We all know who he is “acting” for.
  The former VP was asked to see the HC head “to sort things out”. The HC Head told him it had nothing to do with “performance” (which on record is above the average ratings) but due to “reorganisation” and to bring in “fresh blood”. The VPs are not union members, so it’s easier to pull the rug from under them. This former VP was told to accept the package offered and there was “no other alternative (but to leave)”.
  The Call Centre? Heard a Board member might be keen on having it outsourced to him. His office is just down the road in Subang, so maybe this outsourcing is just an extention of the “collaboration?”.

  Anonymous 9:48
  Love your posting. However, please note that for MAS to insist on premium over market price or even market price from AA is like mimpi di siang hari. Who is on the Board today who will DARE to ask AA for market price? Just look at what they are paying for the Kul-Mumbai transfer? ZERO fare. Only RM390 for fuel surcharge or was it just airport taxes? In fact, there are some tickets LOWER than RM390!! I am serious. MAS is being looted and raped in broad daylight with the full blessings of the Board, led by the mouthpeice-for-the-crony Chairman, sanctioned by Khazanah, abetted by Nazir Razak, all clowns in the circus ring with you-know-who as the ring master!

 29. :

  In all the transactions mas-airasia,

  it would appear that mas are represented

  by stupid melayus in management and the party

  that has the upper hand is the party reprenting

  airasia. Clearly the airasia staff in mas

  is working for their master tf.

  Respect must be earned
  ———————–

  stop referring to the titled melayus -tan sri,

  dato when they clearly behaved like pirates

  and scum of the earth. take a leaf from

  my matey tukar tiub -call them by simplified names.

  Mahathir is referred simpla as madey

  names eg…

  mat- no- otak madnor

  mat-tak-guna aj

  mat ninny dani

  mat bfu@ker am

  irishman paddy nolan

  note: In mother England irsihman is routinely

  pissed up by the english. Here paddy nolan is big time

  consultant pissing on the dungu melayus -tun, tan

  tans donkey dato’s

  .

  One way to get back to the management is to find

  and pasang agent on all their sexual adventures-

  later splill them on the net. Kasi malu kau kau.

  .

  It is likely that these goons are rewarded with nice women,

  boys and handsome toyboys. get photos and kill their

  enjoyment by a good expose on the net face book etc

  This is the mat rapis rahim way….

  .

  :

Leave a Reply

Your email address will not be published.