Feeds:
Posts
Comments

Archive for June, 2011

Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR menyatakan bahawa sama ada Kementerian sedar walaupun wujud peraturan tetap DBKL yang membenarkan masa bekerja antara pukul 8 pagi hingga 6 petang dari hari Isnin hingga Sabtu kontraktor pembinaan tetapi DBKL masih membenarkan tempoh lanjutan untuk kerja pembinaan sehingga lewat malam seperti perkara biasa. Untuk mengelakkan gangguan awam (public nuisance), adakah Kementerian bercadang untuk mewajibkan semua pekerja pembinaan mematuhi peraturan tersebut.

(more…)

Read Full Post »

Teks Ucapan semasa berbahas Ruang Undang-Undang mengenai Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tambahan Pertama untuk tahun 2011 di Parlimen pada 20 Jun 2011. (more…)

Read Full Post »

 

The Persatuan Penduduk Taman Setapak's guest of honour, YB Senator Datuk Maglin Denis D'Cruz, Deputy Minister of Information, Multi-Media and Culture (2nd from left) and Mr Achinda Singh (3rd from left)

Today (19 June 2011) was the official opening ceremony of the Persatuan Penduduk Taman Setapak, Wangsa Maju.  It was officially opened by YB Senator Datuk Maglin, the Deputy Minister of Information, Multi-Media and Culture.  The Ministry distributed 1Malaysia notebook computers and books to several students.  (more…)

Read Full Post »

 Tuan Wee Choo Keong (Wangsa Maju) minta Menteri Kewangan  menyatakan jumlah keseluruhan hutang kepada syarikat swasta dibawah arahan pegawai Kementerian (En Rizal Merican) tanpa kuasa dan/atau tanpa mengikut prosedur antara tahun 2003 hingga 2009:

i.  berapakahkah jumlah hutang tersebut yang telah dibayar oleh Kementerian;

ii. apakah tindakan akan diambil mengenai baki jumlah hutang tersebut lebih kurang RM3 juta; dan

iii.  apakah tindakan telah diambil terhadap pegawai Kementerian tersebut kerana mengarahkan pembelanjaan tanpa kuasa dan/atau tidak mengikut prosedure yang sedia ada? (more…)

Read Full Post »

 Tuan Wee Choo Keong (Wangsa Maju) minta kepada Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaanmenyatakan:

i.  di dalam dasar kerajaan yang menghalang siaran iklan dalam program TV berbayar, mengapa ASTRO dibenarkan untuk menyiarkan iklan-iklan didalam program mereka; dan

ii.  memandangkan keuntungan tahunan bersih sebanyak RM 700 juta untuk 2010, apakah kerajaan bercadang untuk mengawal ASTRO supaya mengurangkan kos langganan bulanan yang dibebankan rakyat pendapatan rendah. 

Tuan Wee Choo Keong [Wangsa Maju] ask the Minister of Information, Multi-Media and Culture to state:

i.    in view of the government policy which prohibiting advertisements on Paid TV, why ASTRO was allowed to air advertisements in its programes; and

ii.   in view of the net yearly profits of about RM700 million for 2010 does government intends to regulate Astro to reduce the subscription fees, which is a burden to the low income group? (more…)

Read Full Post »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,359 other followers