Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2010

PERTANYAAN  :        BERTULIS

DARIPADA        :        Y.B. TUAN WEE CHOO KEONG

[WANGSAMAJU]

SOALAN             :        461

Minta MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI menyatakan minta menyatakan hasil siasatan berhubung dengan penyalahgunaan dana untuk projek penyelidikan Bio-Fed oleh Venturepharm Asia Sdn Bhd (VASB) dan tindakan yang diambil oleh Kementerian untuk mendapatkan semula wang sebanyak RM2.3 juta yang telah disalurkan kepada VASB.

(more…)

Read Full Post »

Press Release by Wee Choo Keong, MP for Wangsa Maju, on 22 April 2010, at Parliament House.

___________________________________________________________________

Malaysiakini wilfully lied and led by nose to report off-target news and yet not any wiser!

The sad part about this news portal is that it had been continuously being made used of and has still not awoken to the fact. Or perhaps it has, unwittingly or wittingly, lost complete semblance of its independence and degenerated into doing dirty work for others.

The truth is I have been ignoring a series of reports in this news portals (and others) where it had made at least 4 false allegations that I was supposed to have resigned from PKR on various occasions. It had been missing the targets so many times that its reporting has become a joke and laughing stock for its readers.

Here’s the chronology.

Initially, I was supposed to have resigned soon after the resignation of the three MPs – namely YB Zaharain, YB Tan Tee Beng and YB Mohsin – and then followed by after the resignation of Adun YB Tan Wei Shu in Kedah. When these wild allegations were proven to be completely false, new wild allegations surfaced in the news portal that I was supposed to have resigned on Nomination Day for the by-election of the Hulu Selangor Constituency. (more…)

Read Full Post »

DARIPADA        :   TUAN  WEE CHOO KEONG  (WANGSA MAJU)

PERTANYAAN :   BERTULIS

Tuan Wee Choo Keong ( Wangsa Maju ) minta MENTERI KEWANGAN menyatakan jaminan oleh Timbalan Menteri Kewangan

bahawa Institut Jantung Negara (IJN) ticiak akan diswastakan dan apakah mekanisme yang dipakai bagi menjamin IJN tidak swastakan.

(more…)

Read Full Post »

Questions Time: 20 April 2010

hPERTANYAAN :       BUKAN LISAN

DARIPADA                  :        YB TUAN WEE CHOO KEONG  [WANGSA MAJU]

TARIKH                         :       20 HB  APRIL, 2010

Tuan Wee Choo Keong [Wanqsa Maju] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR menyatakan sama ada DBKL bercadang untuk mendapatkan pandangan ahli-ahli Parlimen sebelum menetapkan bajet tahunan, jika tidak mengapa. (more…)

Read Full Post »

PERTANYAAN        :           BUKAN JAWAB LISAN

DARIPADA              :           TUAN WEE CHOO KEONG [ WANGSA MAJU ]

Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan tindakan yang diambil bagi memastikan keselamatan tempat-tempat ibadat.

(more…)

Read Full Post »

PERTANYAAN        :          LISAN

DARIPADA              :          YB TUAN WEE CHOO KEONG

[ WANGSA MAJU ]

TARIKH                    :          ISNIN, 12 APRIL 2010

Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta MENTERI WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR menyatakan mengapakah pihak DBKL kerap kali enggan mengambil tindakan terhadap aktiviti perjudian secara ‘online’ di siber kafe di seluruh Kuala Lumpur dan khususnya di Wangsa Maju, sedangkan hal ini sudah disahkan oleh pegawai DBKL sendiri yang mengakui akan kewujudan aktiviti haram ini secara berleluasa di kebanyakan siber kafe di Wangsa Maju atau adalah ini merupakan polisi baru DBKL dan Kementerian iaitu melindungi aktiviti haram ini.

(more…)

Read Full Post »

Questions Time 7 April 2010

DARIPADA              :           TUAN WEE CHOO KEONG ( WANGSA MAJU )

PERTANYAAN        :           MULUT

TARIKH                    :           07.04.2010

SOALAN NO                        :           52

Tuan Wee Choo Keong ( Wangsa Maju ) minta MENTERI KEWANGAN menyatakan tarikh penguatkuasaan cukai barang dan perkhidmatan ( GST ) dan penarikan subsidi, samada Kerajaan akan menghapuskan cukai import ke atas barangan dan “approved permit”  ( Aps ), yang bertujuan mempertahankan kemampuan syarikat tempatan berdaya saing dan kedua-duanya ini akan menjejaskan kuasa beli rakyat.

(more…)

Read Full Post »

PERTANYAAN        :           LISAN

DARIPADA              :           TUAN WEE CHOO KEONG [ WANGSA MAJU ]

TARIKH                    :           6 APRIL 2010

RUJUKAN                :           2447

SOALAN:

Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan:-

(a)        apakah tindakan yang telah dan akan diambil oleh pihak polis bagi mengurangkan kadar jenayah seluruh negara dan terutamanya di Wangsa Maju; dan

(b)       berapa banyakkah laporan polis berkiatan jenayah yang telah dibuat di Wangsa Maju pada tahun 2009 dan berapa banyakkah yang telah diselesaikan dan didakwa di mahkamah.

(more…)

Read Full Post »

PERTANYAAN      : JAWAB LISAN

DARIPADA             : TUAN WEE CHOO KEONG [ WANGSA MAJU ]

TARIKH                   : 5 APRIL 2010 (ISNIN)

SOALAN

Tuan Wee Choo Keong [ Wangsa Maju ] minta MENTERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN menyatakan mengapa BERNAMA TV Synergy Sdn Bhd dibenarkan berhutang kepada BERNAMA semasa mengendalikan BERNAMA TV dan sudahkah pihak BERNAMA memperoleh bayaran hutang berkenaan, jika belum apakah tindakan yang akan dikenakan kepada BERNAMA TV Synergy Sdn Bhd.

(more…)

Read Full Post »

PEMBERITAHU PERTANYAAN

DEWAN RAKYAT,MALAYSIA

DARIPADA                     :           TUAN WEE CHOO KEONG

(WANGSA MAJU)

PERTANYAAN               :           LISAN

01.04.2010

Tuan Wee Choo Keong(Wangsa Maju) minta MENTERI  KEWANGAN menyatakan apakah tindakan yang telah dan akan

Diambil oleh Suruhanjaya Sekuriti tentang laporan oleh sekumpulan minority pemilik saham UNICO HOLDING BHD terhadap Lembaga Pengarah Syarikat (UBH) yang gagal mematuhi peraturan Suruhanjaya berhubung dengan sebidang tanah di Sabah dan tindakan mereka mendapatkan pinjaman secara sah di sisi undang-nndang sebanyak

RM21 juta daripada UBH untuk membeli saham Syarikat Good Honest International Ltd (di negeri China ) yang mana sahamnya tidak diterbitkan. (more…)

Read Full Post »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,076 other followers