Feeds:
Posts
Comments

Archive for November, 2009

Bernama Synergy Drive Sdn Bhd, which was running BERNAMA TV, owes BERNAMA RM16 millions. The key man behind Bernama Synergy Drive Sdn Bhd is Datuk Suhaimi, the Gunung Jerai UMNO Division Chief.  The Minister of Information and BERNAMA chief, Datuk Anuar Zaini, must explain: (more…)

Read Full Post »

Saya berjumpa dengan keluarga mangsa di tempat kebakaran.

Saya bersama dengan Tuan Hj Jamil (kedua dari kiri), Pegawai Baitumal dan mangsa Tuan Hj Yusop.

Updates: 25-11-2009 @ 5:20 petang

[Pembantu saya, En Yakob, telah beberapa hari cuba menhubungi dengan Timbalan Pengarah Pejabat Perumahan DBKL, Tuan Hj Sukiman, mengenai dengan rumah ppr untuk mangsa kebakaran,  tetapi gagal. Pada petang ini, pembantu saya telah dimaklumkan oleh salah seorang pegawai beliau, En Shahrin, bahawa Pejabat  Perumahan akan menhantarkan minit mesyuarat mengenai dengan kes kebakara ini kepada Ketua Pengarah DBKL untuk tindakan selanjutnya. (more…)

Read Full Post »

Datuk Pengurusi

Saya bagun untuk mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat Jawantankuasa mengenai Kementerian Kewangan di bawah Maksud Bekalan B 10, 11 dan 12,  Butiran 010100 (Pengurusan Am), 12000 Institut jantung Negara dan 020800 (Pemberian Khas kepada Wilayah Persekutuan) dan 02100 (KL International Airport Bhd).

Saya igin merujuk kepada Objektif-Objektif Kementerian Kewangan mengenai dengan Pengurusan Am di bawah (a) Memastikan perkhidmatan sokongan diberikan kepada bahagian-bahagian di Perbendaharaan untuk membolehkan bahagian-bahagian ini menjalankan operasinya dengan lancar dan sempurna; (d) Memastikan dasar Kerajaan untuk mengawal dan mengurangkan perjudian dilaksanakan dengan berkesan; dan (e) Memastikan dasar prosedur dan peraturan kewangan serta program/aktiviti diuruskan secara ekonomik dan berkesan serta memebri khidmat kepada agensi-agensi di bawah Kementerina Kewangan. (more…)

Read Full Post »

YB Tuan Wee Choo Keong [WANGSA MAJU] minta Menteri Kementerian Sains, Teknologu dan Innovasi menyatakan tindakan-tindakan yang telah dan akan diambil terhadap Venturepharm Asia Sdn Bhd atau lembaga pengarahnya yang mengelirukan kementerian untuk berurus dengan XLW Inc daripada Amerika Syarikat yang tidak wujud, dan telah membayar RM2,264,800 daripada jumlah peruntukan RM5.36 juta gran Tecnofund untuk penyelidikan biofeed. (more…)

Read Full Post »

YB Tuan Wee Choo Keong [WANGSA MAJU] minta Menteri Wilayah Persekutuan menyataka apakah kesan sampingan mengenai menara dan cakera alt telekomunikasi dan tindakan yang akan diambil oleh pihak DBKL terhadap alat tersebut yang banyak dipasang di rumah kedai bertingkat dua di seluruh kawasan Kuala Lumpur memandangkan bahawa garis panduan pihak DBKL memang melarang pemasangan alat dan menara ini di rumah kedai bertingkat dua dan ke bawah? (more…)

Read Full Post »

Pada 5hb November 2009, semasa perbahasan Bajet 2010, saya telah menyeru Menteri Pelancongan, YB Dato’ Ng Yen Yen untuk memberi jawapan kepada soalan-solan seperti berikut:

Venturepharm Asia Bhd dan Madam Chen Oyan Yun Shai bukanlah menipu MOSTI sahaja ia juga ada terlibat dengan Kementerian Pelancongan.

Saya menyeru Menteri Perlancongan untuk memberi penjelasan:

  1. Memandangkan pembantu peribadi terdahulu Menteri, iaitu Madam Ivy See adalah seorang pengarah eksutif Daley PR, adakah ia mempunyai satu “conflict of interest” terhadap Menteri semasa memberi kontrak pengiklanan kepada Daley PR untuk kerja-kerja pengiklanan di China?
  2. Apakah alasan-alasan tender pertama Malaysian Pavilion Project dibatalkan selepas Menteri mengambil jawatan sejak April 2009?
  3. Apakah alasan-alasan sementara akhir bulan June 2009 Venturepharm telah dianugerahkan dengan kerja pembinaan  Malaysian Pavilion di mana ia tidak mempunyai rekod dalam kerja pembinaan semasa Venturepharm telah didedahkan di Parlimen dengan terlibat dengan penipuan MOSTI untuk mendapatkan TechnoFund?
  4. Adakah ia mempunyai apa-apa perbezaan (variation order) dengan jumlah RM10 to 20 million untuk Malaysian Pavilion project? (more…)

Read Full Post »

Semasa Menteri menjawab menegai dengan Structure Plan Kuala Lumpur 2020, saya meminta beliau memaklum kepada Dewan Yang Mulia mengenai denagan sebidang tanah yang diberikan kepada Majlis Ugama Wilayah Persekutuan untuk mebina sebauh masjid bernama Masjid Desa Sri Hartamas.  Masjid tersebut telah digadzetkan dalam Structure Plan tersebut untuk pembinaan masjid tersebut tetapi sekarang tanah tersebut telah diluluskan untuk membina “shopping complex” dan pangsapuri mewah oleh Syarikat GLOMAC.  Atas lasan apakah DBKL memluluskan pembinaan ini sedangkan tanah tersebut telah digadzetkan untuk pembinaan masjid? (more…)

Read Full Post »

Soalan yang dibentangkan di Parlimen:

Kementerian of Science, Technologies and Inovasi : TechnoFund – Venturepharm asia Sdn Bhd – Sebagai contoh, Kementerian Science, Technologies and Innovation (MOSTI) semasa berurus dengan TechnoFund juta-juta Rnggit telah diagihkan dengan tiada kawalan kepada syarikat penyelidikan palsu. Venturepharm Asia Sdn Bhd (Venturepharm), satu syarikat yang dimiliki dan dikawal oleh Madam Grace Chen Oyan Yun Shai, yang berasal dari Taiwan. Venturepharm menggunakan satu perjanjian palsu yang telah ditandatangani dengan XLW Inc di USA untuk membuat penyelidikan bio-feed.  XLW Inc adalah tidak wujud. Dengan tiadanya proses pencarian dan siasatan yang sewarjanya, MOSTI telah memluluskan Technofund berjumlah RM5.36 million kepada Ventruepharm. Dalam tempoh satu tahun, MOSTI telah membayar  sejumlah RM2.3 million dengan tiada “due diligent”. telah memberi semua maklumat-maklumat yang terperinci termasuk   Joint Venture agreement, emails dalam sessi Parlimen terdahulu berkenaan penipuan Venturepharm dan juga telah memberi bukti-bukti dokumen kepada Menteri MOSTI, sehingga sekarang, MOSTI belum mengambil apa-apa tindakan untuk mendakwa pengarah-pengarah Venturepharm … (more…)

Read Full Post »

Accident just a rumour!

There’s a rumour that I have met with an accident. This is not true. I am safe and sound.

I would like to thank all my friends and members of the public, who have called me and left messages about this rumour.

With my kindest regards to all and have a pleasant weekend.

Wee Choo Keong

Read Full Post »

IMG_0969

Pastor Lau, the Head of Muk En Methodist Church

IMG_0974

IMG_0977

The Opening Ceremony. left to right: Pastor Lau, yours truly and Mr Kenny Lim from INS Marketing Sdn Bhd

I would like to express my appreciation to Pastor Lau, the head of the MuKEn Methodist Church in Setapak, for inviting me to attend the opening ceremony of the said church’s service centre and its fund raising  carnival for a few Chinese schools in the Setapak area.  The theme of the day is: “To Live, To Love. We Live To Serve.” Pastor Lau spoke about his concerns of the mushrooming of cyber cafes in Wangsa Maju which is detrimental to the developments of our youth.  (more…)

Read Full Post »

Older Posts »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,110 other followers